Bondage workshop billede til kink konvention

Basic Kinbaku

Lørdag kl xx:xx til xx:xx

I denne workshop introducerer vi den absolutte basisbinding i kinbaku – Gote eller Takate Kote, ofte bare kaldet TK, og hvis tiden tillader det laver vi et par øvelser hvor vi leger lidt med hvad bindingen kan. OBS Vi binder den til et niveau hvor det er forsvarligt at bruge den i semisuspension. Hvis du vil bruge den til fuld suspension kræver det ekstra undervisning!

Erfarings niveau for deltagere: Som rigger skal du kunne binde en manchet/single colum tie og lidt “rope handling”-erfaring. Deltag som par – hvis du deltager som single vil vi selvfølgelig prøve at danne par så godt som muligt. 

Hvad skal du medbringe: Medbring 3 reb af 7,5-8 m, 5-6 mm. Vi anbefaler jute eller hamp. Vi medbringer lidt ekstra reb hvis nogen mangler.

 

English Version

Saturday at xx:xx to xx:xx

In this workshop we introduce the absolute basic binding in kinbaku – Gote or Takate Kote, often just called TK, and if time allows we do a few exercises where we play a little with what the binding can.
NOTE We tie it to a level where it is safe to use it in semi-suspension. If you want to use it for full suspension it requires extra tuition!

Requirements for participants: As a rigger, you need to be able to tie a cuff / single column tie and a little “rope handling” experience. Join as a couple – if you participate as a single, we will of course try to form a couple as well as possible.

What to bring:  Bring 3 ropes of 7.5-8 m, 5-6 mm. We recommend jute or hemp. We bring a little extra rope if anyone is missing.

Helen (TamashiiRopes) & Lars (Theurbanchange)

Helen (TamashiiRopes) & Lars (Theurbanchange)

Kink Club Underviser
Helen (TamashiiRopes), har været i reb-verdenen i 6 år. Hun har været model i 6 år, 2-3 gange om ugen, og rigger i 3 år, gennemsnitlig hver 14. Dag. Helen har været Reb-underviser på forskellige begynder-forløb, undervisningsaftner, samt reb-performer. Lars (Theurbanchange) har studeret kinbaku de sidste 8 år, og har været rigger i de sidste 2 år, 2-3 gange om ugen +. Vi underviser sammen privat 1:1 og afholder grundforløb i ConnectingRopes. Vi binder traditionel japansk inspireret semenawa. Det betyder vi har udviklet vores egen vej, indenfor reb med inspiration fra Naka Ryu. Vi fortæller en historie igennem rebene. Vi kommunikerer med og gennem rebene til hinanden og til beskueren (som kan være til stede og ikke til stede, under en session). Vi arbejder med at hvert reb bindes og lægges med intention fra riggeren og at modellen overgiver sig til rebene, sine følelser og sin krop. Begge har en opgave og begge er aktivt deltagende i en reb session. For os, bliver sessionerne meget mere intense, givende og levende, når vi binder sammen og kommunikerer gennem rebene. På vores workshops vil vi introducere nogle grund principper og elementer, som giver deltagerne muligheden for at snuse til vores bud på semenawa.