Print Friendly, PDF & Email

Din krop fortæller, hvad din hjerne tænker

Lørdag kl xx:xx til xx:xx

Kropssprog – Forståelse, betydning og afkodning.
En workshop med fokus på forståelsen og læring om kropssprog/non verbal kommunikation. Herunder indikatorer, manipulatorer og illustratorer.

Hvad bruger vi det til og hvorfor vi bruger det. – Her er fokus på både det bevidste kropssprog men også det vi ikke selv kan styre hvor meget vi end gerne vil.
Læring om afkodning, og hvilket formål kropssprog har i klubregi, under leg, og inden man overhovedet har mødt hinanden.

Afsluttende åben plenum, spørgsmål og øvelser efter deltagernes ønsker.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturday at xx:xx to xx:xx

Body language – Understanding, meaning and decoding.
A workshop focusing on understanding and learning about body language / non verbal communication. Including indicators, manipulators and illustrators.

What do we use it for, and why do we use it. – The focus is on both the conscious body language but also what we can not control ourselves, no matter how much we want to.
Learning about decoding and the purpose of body language in club settings, during play, and before you have even met each other.

Concluding open plenary, questions and exercises according to the participants’ wishes.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Anders

Anders

Kink Club Underviser
Print Friendly, PDF & Email
Anders er en ny men ikke ukendt underviser i Kink club. Et enkelt oplæg er det blevet til – og til kinkconvention kommer lidt af det tilbage. Anders underviser til i kropssprog og nonverbal kommunikation. “Din krop fortæller hvad din hjerne tænker” Anders er har i mange år interesseret sig for signaler vi ikke selv styrer, også kaldet micro og macro signaler. Det er meget tydeligt hvis man kender Anders at han altid læser folks kropssprog og ikke altid lytter til hvad der kommer ud af deres mund – “Din krop fortæller en masse dine ord gerne vil skjule” er et mantra – og enkelte medlemmer i KC har også oplevet hvad det er Anders kan. Frivilligt som ufrivillig, men altid kærligt ment. Anders er relativt ny i Kc, men har i mange år kommet i swingerklubber forskellige steder i landet, og har også her lavet oplæg og undervist i primært fysisk Dominans, fear og mindgames. Dette kommer begge hans undervisnings oplæg til konvention også til at bære præg af. – Så skulle du få lyst til at lære lidt om kroppens signaler, den rene fysiske Dominans og glæden ved ind imellem at lukke kufferten. Så er Anders et godt bud på en underviser der kunne have din interesse.