Workshop med singeltail Bullwhip til Kink Konvention

Din krop fortæller, hvad din hjerne tænker

Lørdag kl xx:xx til xx:xx

Kropssprog – Forståelse, betydning og afkodning.
En workshop med fokus på forståelsen og læring om kropssprog/non verbal kommunikation. Herunder indikatorer, manipulatorer og illustratorer.

Hvad bruger vi det til og hvorfor vi bruger det. – Her er fokus på både det bevidste kropssprog men også det vi ikke selv kan styre hvor meget vi end gerne vil.
Læring om afkodning, og hvilket formål kropssprog har i klubregi, under leg, og inden man overhovedet har mødt hinanden.

Afsluttende åben plenum, spørgsmål og øvelser efter deltagernes ønsker.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturday at xx:xx to xx:xx

Body language – Understanding, meaning and decoding.
A workshop focusing on understanding and learning about body language / non verbal communication. Including indicators, manipulators and illustrators.

What do we use it for, and why do we use it. – The focus is on both the conscious body language but also what we can not control ourselves, no matter how much we want to.
Learning about decoding and the purpose of body language in club settings, during play, and before you have even met each other.

Concluding open plenary, questions and exercises according to the participants’ wishes.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Cane

Cane

Kink Club Underviser
Cane er en særdeles erfaren Herre og Sadist. Han har været aktiv i det danske bdsm miljø igennem mange år, er ejer af fanniesub, som er en fast del af hans liv. Cane har som sit nick indikere en forkærlighed for spanslrør og så er han bl.a. også meget ferm til at svinge en singletail.