Luk kufferten og vær Dominant

Lørdag kl xx:xx til xx:xx

Workshop med oplæg til læring, øvelser og inspiration til den Dominante. ( M/K ) – Den fysiske Dominans, her forstås, uden brug af kufferten, er ofte et overset element i BDSM.
Her vil vi kigge på elementer som Primal, ren rå dyrisk fysisk Dominans.
Fear: Vi leger med inspiration til at skabe tanken “Hvad nu hvis” – Mindgames er en kunst i BDSM, og som med alt andet kræver det øvelse. Uden vi åbner kufferten kigger vi på hvad kan vi gøre for at skabe “gyset” uden at kufferten er en nødvendighed. Hverdags elementer, mindgames og viden om sin partner tages i brug.
Afsluttende åben debat/spørgsmål i plenum.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturday at xx:xx to xx:xx

Workshop with presentations for learning, exercises and inspiration for the Dominant. (M / F) – The physical Dominance, her understanding, without the use of the suitcase, is often an overriding element in BDSM.
Her we will look at the elements like Primal, pure raw animal physical Dominance.
Fear: We play with inspiration to create the idea “What if” – Mindgames is an art in BDSM, and which with everything else requires practice. Without opening the suitcase, we look at what we can do to create the “horror” without the suitcase being a necessity. Everyday elements, mindgames and knowledge about his partner are used.
Concluding open debate / questions in plenary.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Anders

Anders

Kink Club Underviser
Anders er en ny men ikke ukendt underviser i Kink club. Et enkelt oplæg er det blevet til – og til kinkconvention kommer lidt af det tilbage. Anders underviser til i kropssprog og nonverbal kommunikation. “Din krop fortæller hvad din hjerne tænker” Anders er har i mange år interesseret sig for signaler vi ikke selv styrer, også kaldet micro og macro signaler. Det er meget tydeligt hvis man kender Anders at han altid læser folks kropssprog og ikke altid lytter til hvad der kommer ud af deres mund – “Din krop fortæller en masse dine ord gerne vil skjule” er et mantra – og enkelte medlemmer i KC har også oplevet hvad det er Anders kan. Frivilligt som ufrivillig, men altid kærligt ment. Anders er relativt ny i Kc, men har i mange år kommet i swingerklubber forskellige steder i landet, og har også her lavet oplæg og undervist i primært fysisk Dominans, fear og mindgames. Dette kommer begge hans undervisnings oplæg til konvention også til at bære præg af. – Så skulle du få lyst til at lære lidt om kroppens signaler, den rene fysiske Dominans og glæden ved ind imellem at lukke kufferten. Så er Anders et godt bud på en underviser der kunne have din interesse.