Print Friendly, PDF & Email

Spanskrør & paddels 

Søndag kl 13:30 til 15:00 i Dante

WhipMaster K vil starte ud med at fortælle om de forskellige spanskrør og paddels, om de forskellige størrelser, tykkelser, materialer og hvilken effekt det har.
Forskellen på tapping og stop slag bla.

Så vil han vise forskellige muligheder for slag på kroppen og hvad redskaberne også kan bruges til.
Demonstrerer sweetspot.

Til slut bliver der rig mulighed for at prøve noget af alt det WhipMAster K har vist og fortalt.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Dine egne spanskrør og paddels

 

English Version

Sunday at 1:30PM to 3PM in Dante

WhipMaster K will start by talking about the different canes and paddles, about the different sizes, thicknesses, materials and what effect it has.
The difference between tapping and stopping strokes bla.

Then he will show different options for strokes on the body and what the tools also can be used for.
Demonstrating sweetspot.

In the end, there will be plenty of opportunity to try some of everything WhipMAster K has shown and told.

Requirements for participants: None

What to bring: Your own canes and paddles.

Whip Master K

Whip Master K

Kink Club underviser
Print Friendly, PDF & Email

Whip Master K, som nicket lyder så har Whip Masteren en forkærlighed for slagredskaber og meget gerne floggere.
Gennem mange år har Whip Master K levet i et 24/7 forhold med sin faste partner trud. Sammen har de taget rundt i det danske BDSm miljø både foreninger og klubber. Hvor gamet har haft fokus på både smerte og Dominans i en dejlig blanding.

På Dominans siden har han en spændende tilgang som tager udspring i det forhold han lever i, og man fornemmer dybden og intensiteten i hans Dominans
Han præsenter det på en spændende måde.

  • Piske
  • Piske teknik
  • Dominans fysisk
  • Mental Dominans
  • Mindfuck
  • Spanskrør
  • Singletail