Whip Master K

Whip Master K

Kink Club underviser
Whip Master K, som nicket lyder så har Whip Masteren en forkærlighed for slagredskaber og meget gerne floggere. Gennem mange år har Whip Master K haft et fast forhold med sin partner missA. Sammen har de taget rundt i det danske BDSm miljø både foreninger og klubber. Hvor gamet især har haft fokus på både smerte og Dominans i en dejlig blanding. De har sammen undervist i Kink Club ved flere lejligheder, hvilket vi er utrolig stolte og glade for. På Dominans siden har han en spændende tilgang som tager udspring i det forhold han lever i, og man fornemmer dybden og intensiteten i hans Dominans Han præsenter det på en spændende måde.
  • Piske
  • Piske teknik
  • Dominans fysisk
  • Mental Dominans
  • Mindfuck
  • Spanskrør
  • Singletail

Cane

Har du lyst til at afprøve og lære lidt mere om dette til tider oversete og måske ikke altid højt prioriterede fantastiske slagredskab, så kom og deltag i denne workshop som både vil indeholde en teoretisk del, en hands on del for jer deltagere som har lyst til dette og til sidst en show off del hvor jeg vil vise jer nogle muligheder på min model både impact play men også non impact.
Jeg har tidligere hørt under mine canning workshops at deltagerne var overraskede over hvor mange muligheder der er med dette redskab og hvor meget de ikke havde prioriteret dette.
Lad os ændre på det til August 23

Erfarings niveau: ingen

Hvad skal du medbringe: ingenting

English Version

If you want to test and learn a little more about this sometimes overlooked and perhaps not always high priority fantastic percussion instrument, come and take part in this workshop which will contain both a theoretical part and a hands on part for you participants who want to this and finally a show off part where I will show you some options on my model both impact play and non impact. I have previously heard during my canning workshops that the participants were surprised at how many possibilities there are with this tool and how much they had not prioritized this. Let’s change that to August 23

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing