Psykisk Dominans.

Hvordan kan man arbejde med følelserne skyld og skam på en konstruktiv og ikke mindst kinky måde? Hvordan kan det nogensinde blive positivt, at give sin bund opgaver, som man på forhånd ved, at han/hun ikke kan klare? Og hvordan kan ydmygelser og psykisk dominans inkorporeres i legen uden at bunden tabes på gulvet.

Alt det og meget mere forsøger Brian Laursen og My at sætte forkus på, når de i dette oplæg kommer og fortæller om deres tilgang til psykisk dominans.

Der vil undervejs være en del forskellige eksempler på psykisk dominans og opgaver, hvor der balanceres på grænsen. Undervejs vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig.

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

 

English Version

How can you work with the feelings of guilt and shame in a constructive and not least in a kinky way? How can it ever be positive to give your partner tasks that you know in advance, that he/she cannot handle? And how can humiliation and psychological dominance be incorporated into the game without the bottom being dropped on the floor.

Brian Laursen and My try to set a precedent for all that and much more, when they come and talk about their approach to psychological dominance in this presentation.

Along the way, there will be quite a few different examples of psychological dominance and tasks where you balance on the border. Along the way, there will be an opportunity to ask questions.

Experience level of participants: No experience level necessary

What to bring: Nothing

Brian

Brian

Kink Club Underviser