Doctor Kink

Lørdag kl xx:xx til xx:xx

Vi er i Kink Club meget stolte af at kunne præsentere Doktor Kink. Kink Clubs huslæge. Han er dykket ned i om der er en sammenhæng mellem at være til BDSM og at have en psykisk diagnose.
Har du oplevet at udeforstående for miljøet har opfattelsen af at du må være syg hvis du er til BDSM? Har vedkommende ret? få svarende under dette foredrag. 

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig
Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturdag  at XX:XX to XX:XX

We at the Kink Club are very proud to present Doctor Kink. Kink Club’s house doctor. He is immersed in whether there is a connection between being in BDSM and having a mental diagnosis.
Have you experienced that outsiders to the environment have the perception that you must be sick if you are into BDSM? Are they right? get the answer during this lecture.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing