PRODUKTER OG TJENESTER UDBYDES AF

Lei Tradiing
Frederksgade 14 d
7800, Skive. Danmark
CVR: 34418284

 

KONTAKT

Kontakt os på Dan@sadstenstoolbox.dk

 

BETALING

Vi modtager betaling med visa Dankort samt internationale kreditkort. 

 

LEVERING AF DIGITALE PRODUKTER

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.
KinkClub (Lei trading) gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Din adgang til online produkter leveres straks efter køb via e-mail med beskrivelse af, hvordan du kommer i gang, eller hvordan du kan downloade dine filer. Levering sker i løbet af få minutter, dog kan der i helt særlige tilfælde gå længere tid, dog max 2 dage.

E-mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Bemærk, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

 

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører KinkClub(Lei Trading)

 

WORKSHOPS, KURSER & EVENTS:

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et af vores kurser, en workshop eller et livehold, bedes du give os besked på Dan@sadstenstoolbox.dk.

Vi refunderer ikke købte billetter eller gavekort, medmindre der er tale om en aflysning fra Kink Clubs side. I så fald refunderes billetten. Der er ifølge Forbrugerstyrelsen ikke fortrydelsesret ved køb af billetter, og vi overholder derfor den danske lovgivningen for refundering af billetter.

Du kan ikke afmelde dig kurser, workshops eller events, når der er under 14 dage til. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.

Din tilmelding til kurser, workshops eller events er gyldig, når du har betalt. Hvis du betaler i flere rater, er din tilmelding gældende, så snart du har betalt første rater. De følgende rater bliver automatisk på dit betalingskort.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.

Kurser, workshops og livehold afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at KinkClub (Lei Trading) er nødt til at aflyse, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en workshop, bliver dagen erstattet af en ny dato.

PERSONLIG RÅDGIVNING

Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 48 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 48 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb.

Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. 

 

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos KinkClub, skal du kontakte Dan@sadistenstoolbox.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

 

ANSVAR

Ethvert erstatningsansvar, som KinkClub (Lei Trading) måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og livehold er begrænset til direkte skade og tab.

KinkClub (Lei Tradng) kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

KinkClub (Le Tradng) erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til dan@sadstenstoolbox.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet