Breath play with ropes

Her er der ikke tale om neck ropes, men om hvordan vi kan lege med vejrtrækningen på en simpel men yderst effektiv metode. Dette kræver, at modellerne kan arbejde med deres vejrtrækning og fokus, og at riggerne i den grad arbejder med at læse deres modeller. Det handler om timing, intensitet, dominans, føling – at presse sin partner både mentalt og fysisk.
Denne workshop kommer til at give de fleste modeller sved på panden.

Rikke medbringer sin faste undervisningsmodel, og tilsammen udgør de et af de mest erfarne undervisningspar i Jylland. Her er således en hel masse viden at hente både for riggere og modeller.

Erfaringsniveau for deltagere: Ingen erfaring er nødvendig.

Hvad skal du medbringe: Medbring gerne egne reb, da denne workshop kræver en hel del, og en partner. Reb kan dog lånes. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte, hvis du selv ønsker det, der er intet pres.

English Version

This is not about neck ropes, but about approaching breath play with a simple but extremely effective method. This requires the models working with their breathing and focus, with the riggers closely reading their models. It’s about timing, intensity, dominance, feeling – to push your partner both mentally and physically.

This workshop is going to make most models break quite the sweat.

Rikke brings her primary model and together they make one of the most experienced teaching couples in Jutland. Thus, here is a whole lot of knowledge to pick up for both riggers and models.

Experience level for participants: No experience required.

What to bring: 
Feel free to bring your own ropes, as this workshop requires a lot of ropes. Also, please bring a partner. If you meet up without a partner, it’s also possible to put together couples out of the attendants, if you’re comfortable with this – no pressure towards anyone.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198