Det er jo sygt!  

Fredag kl 18:00 til 19:30

“Det er jo sygt!!” -Der er mange fordomme omkring BDSM og dem er udøver det. En udbredt fordom er, at udøvere af BDSM må have en psykisk brist, være særligt sårbare eller på en eller anden måde forkert skruet sammen på øverste etage.
I dette oplæg gennemgår vi den videnskabelige litteratur på området, og kommer med videnskabens dom. Og hvem ved, måske er det sygt…

Alle spørgsmål er velkomne ved en efterfølgende Q&A.

Krav til deltagere: Ingen

Hvad skal man medbringe: Intet

 

English Version

Friday kl 06:00PM til 07:30PM

“It’s sick !!” -There are many prejudices around BDSM and those who are practicing it. A common prejudice is that practitioners of BDSM must have a mental defect, be particularly vulnerable, or somehow incorrectly screwed together in the head.
In this workshop, we will review the scientific literature in the field, and present the judgment of science. And who knows, maybe it is sick …!

All questions are welcome at a subsequent Q & A.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing