Det er jo sygt!  

Fredag kl 18:00 til 19:30

“Det er jo sygt!!” -Der er mange fordomme omkring BDSM og dem er udøver det. En udbredt fordom er, at udøvere af BDSM må have en psykisk brist, være særligt sårbare eller på en eller anden måde forkert skruet sammen på øverste etage.
I dette oplæg gennemgår vi den videnskabelige litteratur på området, og kommer med videnskabens dom. Og hvem ved, måske er det sygt…

Alle spørgsmål er velkomne ved en efterfølgende Q&A.

Krav til deltagere: Ingen

Hvad skal man medbringe: Intet

 

English Version

Friday kl 06:00PM til 07:30PM

“It’s sick !!” -There are many prejudices around BDSM and those who are practicing it. A common prejudice is that practitioners of BDSM must have a mental defect, be particularly vulnerable, or somehow incorrectly screwed together in the head.
In this workshop, we will review the scientific literature in the field, and present the judgment of science. And who knows, maybe it is sick …!

All questions are welcome at a subsequent Q & A.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Doktor Kink

Doktor Kink

Kink Club Underviser

Kink Club er så utrolig heldige at have fået en huslæge tilknyttet. Han arbejder til dagligt som læge og ønsker derfor at blive anonymiseret her. Hvilket vi jo selvfølgelig respektere.

Han vil med mellemrum have oplæg i klubben som har relevans til BDSM og med en sundhedsfaglig vinkel på det.

Har du behov for et råd i relation til sexualitet, er du velkommen til at komme og spørge Doctoren. Han dømmer ikke eller fordømmer ikke. Hans dagsorden er alene at formidle information, opfordre til sikkerhed og sexuel sundhed.

Det er altid bedst at bruge egen læge! Hvis du ikke har en læge, som du føler, at du kan tale med om personlige eller blufærdige ting, så overvej at skifte læge.