UGE 43, fredag den 25. til 27. Oktober.

Unikum kommer fra Oslo for at holde en række workshops / foredrag for os denne weekend. Han har afholdt demoer og foredrag om disse og andre kinky-emner på forskellige klubber og konferencer i Oslo, Bergen, Trondheim og mere. Han medbringer sin assistent og demonstrationsmodel, Tigerpus. Workshoppene afholdes på engelsk, da Unikum’s dialekt af norsk muligvis vil være udfordrende for mange danskere at følge. Der er plads til spørgsmål og kommentarer under dele af workshoppen og bagefter. Voksspildemonstrationen er beregnet til at formidle en stemning, så et roligt publikum er især ønsket til denne session.

4 workshops på 3 dage

En workshop om leg med stearin.

Lad os tale om, hvad sensorisk leg med stearin kan være:
Hvordan bruges materialer, teksturer, genstande, temperatur og krop til at stimulere og temme kroppens største sanseorgan, huden.
Humør, æstetik og forventning.
Eksempler på værktøjer og teknikker til sensorisk leg. Demonstration af alt dette på model. Demonstration af voksspil med soyalys på model.

Der vil være plads til udvekslinger og input, praktisk demonstration af wax play på en model og forhåbentlig en god latter eller to.

Fredag kl 19:00 til 21:00.

En workshop omkring sanseteknikker.

Vi vil tale om, hvad sensorisk leg kan være:
Sådan bruges materialer, teksturer, genstande, miljøet og din egen krop til at stimulere det største sanseorgan, vi har, vores hud
Sådan fjernes eller distraheres andre sanser for at forbedre og påvirke oplevelsen
Hvordan trældom og indeslutning kan påvirke oplevelsen
Humør, æstetik og forventninger
Eksempler på værktøjer og teknikker til sensorisk leg
Praktisk demonstration på model. Hvordan røver eller distraherer andre sanser kan forbedre og påvirke oplevelsen.
Hvordan tilbageholdelse kan forbedre og påvirke oplevelsen.

Der vil være plads til udvekslinger og input, praktisk demonstration af sensory play på en model og forhåbentlig en god latter eller to.

Lørdag kl 11:00 til 13:00.

Frokost

Gratis for dem som har købt en hel weekend billet.

En workshop om opbygningen af et impact play game.

Vi vil taler om mange facetter af impact play:
Hvordan kan vi klassificere værktøjer, positioner og teknikker til impact play?
Opbygning / udholdenhed vs maksimal blodbad
Variation, livets krydderi
Barehanded spanking: Five Fingers of Death
Praktisk demonstration på model

Der vil være plads til udvekslinger og input, praktisk demonstration af impact play på en model og forhåbentlig en god latter eller to.

Lørdag kl 15:00 til 17:00.

PLAY PARTY

Gratis for dem der har købt weekend billet.

Lørdag kl 19:00 til 02:00.

Workshop om smerte og smertepåvirkning.

Lad os tale om smerter:
Hvad er det, hvorfor oplever vi det, hvilke typer findes?
Hvordan kan vi påføre smerte trygt, og hvorfor ønsker folk at opleve det?
Hvilke risici er der forbundet med smertespil, og hvad kan forskningen fortælle os?
Hvordan kan du klassificere værktøjer, positioner og praksis til impact play?

Der vil være plads til udvekslinger og input, praktisk demonstration af smertepåvirkning på en model og forhåbentlig en god latter eller to.

Søndag kl 12:00 til 14:00.

Engelsk version.

Unikum comes from Oslo to hold a series of workshops/lectures for us this weekend. He has held demoes and lectures on these and other kinky topics at different clubs and conferences in Oslo, Bergen, Trondheim and more. He brings his assistant and demonstration model, Tigerpus. The program posts will be held in English, since Unikum´s dialect of Norwegian might be challenging for many Danes to follow. There is room for questions and comments during parts of the workshops, and afterwards. The wax play demonstration is meant to convey a mood, so a calm audience is especially wanted for this session. 

1 topic: Wax play
We are going to explore one particular form of sensory play:What sorts of candles can be used for waxplay, and which are to be avoided?Safety concerns and practical issuesUsing other elements of sensory play in the sessionWax removal, an experience itself .

Friday 19:00 to 21:00.

2 topic: Sensory play
We are going to talk about what sensory play can be:How to use materials, textures, items, the environment and your own body to stimulate the biggest sensory organ we have, our skin How to remove or distract other senses to enhance and effect the experienceHow bondage and confinement can influence the experienceMood, aesthetics and expectationsExamples of tools and techniques for sensory playPractical demonstration on model.

Saturday at 11:00 to 13:00.

LUNCH

Free for participans who has bought the weekend ticket.

3 topic: Building up an impact play session
We are going to talk about many-faceted impact play:How can we classify tools, positions and techniques for impact play?Buildup/endurance vs maximum carnageVariation, the spice of lifeBarehanded spanking: Five Fingers of DeathPractical demonstration on model 

Saturday from 15:00 to 17:00.

PLAY PARTY

Free for participans who has bought the weekend ticket.

From 19:00 to 02:00.


4 topic: Pain
We are going to talk about pain:What is it, why do we experience it?Which forms of physical pain exist?How can we inflict pain safely?Why do people wish to experience it?What sorts of risk are connected with pain play?What can we learn from research on pain?

Practical/sensual demonstration on model .

Sunday from 12:00 to 14:00.