Breath Play with Ropes

Det her handler ikke om halsreb, men om at nærme sig åndeleg med en enkel, men yderst effektiv metode. Dette slips starter langsomt, hvilket får modellen til at føle sig tryg og nuttet… Men med hvert reb tilføjet, vil modellen have sværere og sværere ved at trække vejret.
Dette er et ret intenst reb-setup, og din partner vil helt sikkert blive presset både fysisk og mentalt.

Niveau: Alle niveauer.

Hvad skal man medbringe: Reb, men det er muligt at låne nogle. Tag en partner med, hvis det er muligt, eller vi kan partner folk op på dagen, hvis du er tryg ved dette.

 

English Version

This is not about neck ropes, but about approaching breath play with a simple but extremely effective method. This tie will start out slow, making the model feel safe and cuddly… But, with each rope added, the model will have a harder and harder time to breathe.
This is a quite intense rope setup, and your partner will definitely be pushed both physically and mentally.

Level: All levels.

What to bring: Ropes, but it’s possible to borrow some. Bring a partner if possible, or we can partner people up on the day, if you are comfortable with this.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198