Workshop med flogger/piske til kink Konvention i Kink ClubFlogger 1.0

Denne workshop er ideel for helt nybegyndere og dem med en vis erfaring, der ønsker at blive bedre til at piske. Du kan komme alene eller sammen med en legepartner. Det vil være en workshop med hands on og mulighed for at prøve ting under Vickys kyndige vejledning.

Det vil dække forskellige typer af floggers og materialer og den forskel, de gør under leg, samt forskellige længder af floggers, og som passer til din situation. Forskellige simple flogger-teknikker, som er nemme at mestre, vil blive demonstreret, og du vil få tid til at prøve dem af og få vejledning for at sikre, at du føler dig godt tilpas med dem. Forskellen mellem pisketeknikkerne vil blive diskuteret, så du forstår, hvordan de føles anderledes, og hvordan de påvirker kroppen forskelligt. Sikkerhedsfaktorer vil blive diskuteret, der er relevante for piskning og generel påvirkningsspil. Samt hvordan man giver en opvarmning, og hvorfor dette er vigtigt, vil blive demonstreret og forklaret.

Så hvis du er nysgerrig efter at piske, men er ny i det, er dette en ideel klasse at komme og lære om det grundlæggende, før du eventuelt deltager i en mere avanceret flogger-time under konferencen, hvis du bliver hooked! Hvis du har din egen flogger, så tag den gerne med, men hvis du ikke har en, vil der være floggers til rådighed for at afprøve teknikkerne i timen, og til at købe bagefter, hvis du vil beholde den!

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: 

 

English Version

 

This workshop is ideal for complete beginners and those with some experience who want to improve at flogging. You can come alone or with a play partner. There will be a workshop to watch and the opportunity to try things out under Vicky’s expert guidance.

It will cover different types of floggers and materials and the difference they make during play, as well as different lengths of floggers and which is right for your circumstance. Various simple flogger techniques which are easy to master will be demonstrated and you will get the time to try them out and get guidance to ensure you feel comfortable with them. The difference between the flogging techniques will be discussed, so you understand how they feel different and how they impact on the body differently. Safety factors will be discussed, relevant to flogging and general impact play. As well as how to give a warm up, and why this is important will be demonstrated and explained.

So if you are curious about flogging but new to it, this is an ideal class to come and learn about the basics, before possibly attending a more advanced flogger class during the conference if you get hooked! If you have your own flogger feel free to bring it along, but if you do not have one there will be floggers available to try out the techniques during the class, and to buy afterwards if you want to keep it!

Requirements for participants: None

What to bring:  

Vicky of Bondatrix

Vicky of Bondatrix

Kink Convention Underviser

These workshops will be run by Vicky of Bondatrix.com. Vicky has been on the Fetish scene for over 23 years, running workshops and a fetish business for 18 of those and has presented at Kinkfest, the Rome BDSM conference, Dublin wicked workshops, Erotica, Skin Two, the BBB, to name a few. Bondatrix runs a YouTube channel of How To kink videos – look up Bondatrix. Vicky is a specialist in many practical impact play and bondage techniques, as well as the psychology of putting everything together to create a wonderful play session. Bondatrix has won the International Bondage awards and the UK Fetish Awards. This is a fantastic opportunity to come and learn with one of the most established workshop presenters on the UK fetish scene. As well as having some fun trying various pieces of fetish equipment and seeing how they feel! There will the opportunity to buy Bondatrix.com equipment during and after the classes, as well as a selection of Bondatrix’s products. Cash and cards accepted. There will only be a very small selection of the website’s 500+ products so if you are interested in a specific item please message Bondatrix before the event. This is a great chance to buy Bondatrix items in person, without having to pay the postage and customs fees for shipping from the UK!