Fire Play BDSM Fireplay 

lørdag kl 10:00 til 12:30 ca

Varmen og intensiteten af ild er, hvad der tiltrækker os ved denne type grænseleg, men det gør også det farligt.

Fra brandsikkerhed 101 vil vi lære at håndtere ild sikkert, hvad brændstof kan man bruge og hvorfor. Vi vil blive fortrolige med at håndtere ilden selv i et kontrolleret miljø, før vi prøver at anvende det på en anden person. Grundlæggende forholdsregler og nødhjælp vil blive drøftet, samt hvordan man kan udvikle en plan for worst case scenario.

Der vil blive leveret forsyninger til deltagerne til at prøve de forskellige fire play måder. 

To grundlæggende brandteknikker vil blive undervist i værkstedet; en direkte og indirekte legemetode. Deltagerne vil lære at anvende hver teknik sikkert og tidligt hver for at undgå at brænde bundens hud.

Krav til deltagere: Ingen

Hvad skal man medbringe: Intet

 

English Version

Saturday 10:00AM to 12:30AM

The heat and intensity of fire are what draw us to this type of edge play, but it’s also what makes it dangerous. 

From fire safety 101 we will learn how to safely handle fire, what fuel to use and why. We will become comfortable with handling fire ourselves in a controlled environment, before even thinking of applying it to another person. Basic precautions and emergency care will be discussed as well as how to develop a plan for the worst-case scenario.

Supplies will be provided for workshop participants to try the deferent fire play types.

Two basic fire play techniques will be taught in the workshop; a direct and indirect method of play. Participants will learn how to safely apply each technique and properly time each to avoid burning their bottom’s skin.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing