BDSM & Dominans  

Lørdag kl 10:00 til 11:30 i Roissy

Whip Master K vil på hans vanlige selvsikre og med en god portion humor komme vidt omkring inden for spektret omkring Dominans.

Han er ikke bleg for at fortælle om at nogle gange går det galt når vi leger med BDSm. Men det er når vi skubber til rammerne og grænserne at vi udforsker os selv og vores partner. Men nogle gange så virker det bare ikke. Men så er det vigtigt at man som Dominant bevarer roen og sammen med den submissive kommer videre og lære af det.

Han kommer med rigtig mange inputs til hvad og hvordan man kan bruge dominansen, men også hvad man helst ikke bør gøre. Men vigtigst hvordan man skaber en base, som man kan arbejde udfra. Den starter med en selv. Som dominant er det vigtigt at du tror på dig selv og det du vil gøre og udstråler dette.

Alle spørgsmål er velkomne ved en efterfølgende Q&A.

Krav til deltagere: Ingen

Hvad skal man medbringe: Intet

 

English Version

Saturday kl 10:00AM til 11:30AM in Roissy

Whip Master K will on his usual self-confident and with a good sense of humor come a long way within the spectrum around Dominans. He is not pale to tell that sometimes goes wrong when we play with BDSm. But it is when we push the boundaries and boundaries that we explore ourselves and our partner. But sometimes it just doesn’t work. But then it is important that you as a Dominant keep calm and together with the submissive come on and learn from it.

He comes with many inputs for what and how to use the dominance, but also what one should not do. But most importantly how to create a base that one can work from. It starts with one itself. As a dominant, it is important that you believe in yourself and what you want to do and radiate it.

All questions are welcome at a subsequent Q & A.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Whip Master K

Whip Master K

Kink Club underviser

Whip Master K, som nicket lyder så har Whip Masteren en forkærlighed for slagredskaber og meget gerne floggere.
Gennem mange år har Whip Master K haft et fast forhold med sin partner missA. Sammen har de taget rundt i det danske BDSm miljø både foreninger og klubber. Hvor gamet især har haft fokus på både smerte og Dominans i en dejlig blanding.

De har sammen undervist i Kink Club ved flere lejligheder, hvilket vi er utrolig stolte og glade for.

På Dominans siden har han en spændende tilgang som tager udspring i det forhold han lever i, og man fornemmer dybden og intensiteten i hans Dominans
Han præsenter det på en spændende måde.

  • Piske
  • Piske teknik
  • Dominans fysisk
  • Mental Dominans
  • Mindfuck
  • Spanskrør
  • Singletail