Bondage let øvet

Begynder med særlig fokus på teknik

En begynderworkshop i shibari/bondage. Til denne workshop vil fokus være på nogle helt basale bindinger, som er grundlaget for alle bindinger i shibari. Her har du således mulighed for at komme rigtig godt fra start, hvis du ønsker at lære mere om bondage.

’Godt begyndt er halvt fuldendt’ som man siger. Til denne workshop vil fokus være på det mere tekniske aspekt af bondage. Her vil vi således arbejde med mønstre og de bindinger, der skal være på plads, for at du/I kan udvikle jer hen imod semi suspension og full suspension.
Rikke medbringer sin faste undervisningsmodel, og tilsammen udgør de et af de mest erfarne undervisningspar i Jylland. Her er således en hel masse viden at hente både for riggere og modeller.
Denne workshop henvender sig til dig/jer der ønsker at lære de basisbindinger, der skal til, for på sigt at kunne lave semi eller full suspension.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfaringsniveau nødvendigt.

Hvad skal du medbringe: Medbring gerne en partner. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte – hvis du selv ønsker det, der er intet pres.
Medbring egne reb – der er dog mulighed for at låne et begrænset antal.

 

English Version

 

Beginner with special focus on the technical.

A beginner’s workshop in shibari / bondage. For this workshop, the focus will be on some very basic bindings, which are the basic for all bindings in shibari. Here you have the opportunity to get really good from the start if you want to learn more about bondage.

“Well started is half complete” as you say. For this workshop, the focus will be on the more technical aspect of bondage. Here we will thus work with patterns and the bindings that must be in place so that you / you can develop towards semi suspension and full suspension.
Rikke brings her regular teaching model, and together they make up one of the most experienced teaching couples in Jutland. Here, therefore, a whole lot of knowledge is available for both rigs and models.
This workshop is aimed at you / you who want to learn the basic bindings that are needed in order to be able to make semi or full suspension in the long term.

Experience level for participants: No level of experience necessary.

What to bring: Please bring a partner. If you meet up without a partner, there is also the opportunity to put together couples out of the attendants – if you want it yourself, there is no pressure.
Bring your own ropes – however, it is possible to borrow a limited number.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198