Bondage øvet -into the air  

Denne workshop henvender sig til dig, der har en god basisforståelse af shibari, og kræver således, at du som minimum kan lave en overkropsbinding.
Rikke medbringer sin faste undervisningsmodel, og tilsammen udgør de et af de mest erfarne undervisningspar i Jylland. Her er således en hel masse viden at hente både for riggere og modeller. Særligt i en workshop som denne, som kan være krævende for modellerne, og hvor god vejledning er nødvendig.
Målet med denne workshop er at gøre jer fortrolige med at komme fra jorden og op i en semi suspension – og alt efter niveau måske endda full suspension. Dette kræver, at man har en god forståelse for sikkerhed, mainlines, samt et kritisk blik på sine bindinger.
Niveauet til denne workshop afhænger af deltagerne, men da vi er vant til at undervise med en vis diversitet, vil vi love, at ingen går tomhændet herfra.
Dette her er således workshoppen, som giver jer et godt fundament mod suspension.

Erfarings niveau for deltagere: Skal være fortrolig med mindst én overkropsbinding, ligegyldigt om det er en 2tk, 3tk eller en hel tredje type.

Hvad skal du medbringe: Medbring gerne en partner. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte – hvis du selv ønsker det, der er intet pres.
Medbring egne reb – der er dog mulighed for at låne et begrænset antal.

 

English Version

 

Practice – Into the air.

This workshop is aimed at those who have a good basic understanding of shibari, and thus require that you, as a minimum, is able to make an upper body bond.
Rikke brings her regular teaching model, and together they make up one of the most experienced teaching couples in Jutland. Here, therefore, a whole lot of knowledge is available for both rigs and models. Especially in a workshop like this, which can be demanding for the models and how good guidance is needed.
The goal of this workshop is to familiarize you with getting from the ground up into a semi-suspension – and depending on the level, even full suspension. This requires that you have a good understanding of security, mainlines, and a critical look at its bindings.
The level of this workshop depends on the participants, but as we are used to teaching a certain diversity, we promise that no one goes empty-handed from here.
This is the workshop, which gives you a good foundation for suspension.

Experience level for participants: Must be familiar with at least one upper body bond, whether it is a 2tk, 3tk or a whole third type.

What to bring: Please bring a partner. If you meet up without a partner, there is also the opportunity to put together couples out of the attendants – if you want it yourself, there is no pressure.
Bring your own ropes – however, it is possible to borrow a limited number.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198