Bloodchoke

Lørdag kl 10:00 til 11:30

Vi er i Kink Club meget stolte af at kunne præsenterer Pasquals foredrag om BC BloodChokes, Pasqual har afholdt samme foredrag i flere af de danske BDSM foreninger, og har hver gang modtaget de bedste anbefalinger.
Foredraget giver deltagerne veldokumenteret viden, der tilsigter at give alle deltagerne mulighed for selv at vurdere deres personlige holdninger, til dette kontroversielle emne.
I forbindelse med foredraget medbringer Pasqual bla. EKG hjertetester og blodtryksmålere, således at der er mulighed for også at teste sig selv.
Efter foredraget vil der være en workshop for dem der ønsker at lærer greb og teknikker.
Foredrag
Blod Chokes – Hvad sker der når blodforsyningen til hjerne blokeres
Besvimelse – Hvordan virker besvimelse fysiologisk
Psykologisk påvirkning af modtageren – Muligheder og faldgrupper
Sikkerhed og risikofaktorer – Hvad er farligt for hvem og hvorfor
Test dit eget helbred – og vurdering af egen helbredstilstand
Demonstration af teknikker og grab – Valgfri deltagelse – Kvæl din foredragsholder
Kurset fremlægges af Pasqual, der på www.BloodChokes.com har samlet erfaring fra kampsports træning, Dørmands job, og over 10 år med private erfaringer.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig
Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturdag kl 11:00AM til 12:45AM

We are at Kink Club very proud to present Pasqual’s lecture on BC BloodChokes, Pasqual have presented this unique lecture in several of the Danish BDSM associations, and he always receives the best recommendations.

The lecture provides the participants with well-documented background knowledge providing the participants the ability to root their own opinion on this controversial issue.

As an added service ECG heart and blood pressure tests will be available, for the participant to evaluate their own personal health status.

After the lecture there will be a workshop for those who want to learn grappling grips and techniques.

Lecture outline

Blood Chokes – What happens when the blood supply to the brain is blocked

Fainting – How does fainting work physiologically

Psychological impact on the recipient – Opportunities and pitfalls

Safety and Risk Factors – What is dangerous for who and why

Test your own health – and assessment of your own health condition

Demonstration of techniques – Optional participation – choke the speaker

The course is presented mainly in Danish but all information is documentation online in both Danish and English. bloodchokes.com/english-translation

The course is presented by Pasqual, the founder of www.bloodChokes.com

 

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Pasqual

Pasqual

Kink Club Underviser

Vi er i Kink Club meget stolte af at kunne præsenterer Pasqual. Pasqual har afholdt foredrag i flere af de danske BDSM foreninger, og har hver gang modtaget de bedste anbefalinger om emnet Breathcontrole og BloodChoke.

Hans foredrag giver deltagerne en veldokumenteret viden, der tilsigter at give alle deltagerne en mulighed for selv at vurdere deres personlige holdninger, til dette kontroversielle emne.

Pasqual, har på www.BloodChokes.com samlet erfaring fra kampsports træning, Dørmands job, og over 10 år med erotisk besvimelses leg.