Breathcontrole & Bloodchoke

Vores krops evne til at fungere er direkte knyttet til vores evne til at trække vejret. I BDSM’s verden betragtes åndedrætskontrol som ‘Edge Play’, en praksis, hvor bunden bogstaveligt talt lægger sit liv i toppen’s ​​hænder. At afgive kontrol spiller en stor rolle i den glæde, man får ved denne oplevelse.
Tillid er den store faktor i denne praksis, da bunden kan blive ekstremt sårbar. Denne udveksling af sårbarhed og kontrol er porten til at få glæde ud af risiko for bund og top.
Hvis det ikke gøres korrekt, kan denne praksis resultere i alvorlige konsekvenser som lammelse, hjerteskade, uoprettelig hjerneskade og død. Husk, at iltmangel kan forårsage permanent hjerneskade. Men husk også at det bruges meget indenfor kampsport, som er noget mere ukontrollerede forhold, da det sker under en kamp.

Demonstration af teknikker og greb – Valgfri deltagelse.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig
Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

 

Our body’s ability to function is directly linked to our ability to breathe. In the world of BDSM, breathing control is considered ‘Edge Play’, a practice where the bottom literally puts its life in the hands of the top. Giving up control plays a big role in the joy one gets from this experience.
Trust is the major factor in this practice as the bottom can become extremely vulnerable. This exchange of vulnerability and control is the gateway to benefiting from the risk of bottom and top.
If not done properly, this practice can result in serious consequences such as paralysis, heart damage, irreparable brain damage and death. Remember that lack of oxygen can cause permanent brain damage. But also remember that it is used a lot in martial arts, which is somewhat more uncontrolled conditions, as it happens during a fight.

Demonstration of techniques and grips – Optional participation.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Thrills & pleasure

Thrills & pleasure

Kink Club Underviser