Connection workshop

Fredag kl 16:30 til 18:00 i Stalden

En begynderworkshop i shibari/kinbaku/japansk bondage. Til denne workshop vil fokus være på de basale bindinger, som danner grundlaget for stort set alle bindinger i shibari/kinbaku. Her har du således mulighed for at komme rigtig godt fra start, hvis du ønsker at lære mere om japansk bondage.
Udover de helt basale bindinger vil vi arbejde med det helt essentielle i bondage, nemlig det der med et engelsk udtryk kaldes connection. Det handler om dominans og overgivelse – om styring og om at lade sig styre. Modellen overdrager magten til riggeren. For modellen kræver det, at man er villig til at være sårbar og blive udfordret, mentalt såvel som fysisk. Samtidig skal modellen jo også føle sig sikker og tryg. Kombinationen af disse ting kan give en særdeles stærk oplevelse for modellen, men også for riggeren, der ved hjælp af blot få reb kan få de fedeste reaktioner frem i modellen. Udbyttet af denne workshop er således et godt greb om basisbindinger, samt indsigt i hvad Shibari kan bruges til.
Rikke medbringer sin faste undervisningsmodel, og tilsammen udgør de et af de mest erfarne undervisningspar i Jylland. Her er således en hel masse viden at hente både for riggere og modeller.
Erfaringsniveau for deltagere: Ingen erfaring er nødvendig.
Hvad skal du medbringe: Medbring gerne en partner. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte, hvis du selv ønsker det, der er intet pres.

English Version

Friday at 4.30PM to 6:00PM in the Stable

A beginner’s workshop in Shibari /Kinbaku/Japanese bondage. For this workshop, the focus will be on the basic bindings, which form the basis of virtually all bindings in Shibari/Kinbaku. Here you have the opportunity to really going the very start, if you want to learn more about Japanese bondage.

In addition to the very basic bindings, we will work with the essentials in bondage, especially regarding ‘connection’. It’s about domination and surrender – about control and being controlled. The model transfers power to the rigger. For the model, it requires being willing to be vulnerable and be challenged, physically as well as mentally. At the same time, the model must also feel safe and secure. The combination of these things can provide a very powerful experience for the model, but also for the rigger, which, with the help of just a few ropes may receive great and powerful reactions from the model. The benefit of this workshop is thus a good grip on basic bindings as well as insight into what Shibari can be used for.

Rikke brings her regular teaching model and together they make up one of the most experienced teaching couples in Jutland. Therefore, a whole lot of knowledge is available for both riggers and models.

Experience level for participants: No experience required.
What to bring: Please bring a partner. If you meet up without a partner, it’s also possible to put together couples out of the attendants, if you’re comfortable with this – no pressure towards anyone.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198