Dominans  

Dr. Frank har været en del af det danske Kink-miljø siden midten af ​​1980’erne (Læs yderligere på underviserprofilen) Han har en bred og åben tankegang til det at udleve D/s, og han sætter en ære i at kalde sig selv en traditionsbunden mand. Han er kendt for at spille med en klangbund af kontrolleret sadisme over dyb psykologisk indsigt til klassiske discipliner af dominans som domesticering, derogation, mindfucking, disciplinering og de mere korrigerende så som straf og adfærdskorrektion uden straf.

Nok mest kendt for sin indlevelse og intensitet i måden han kommer under huden og påvirker omgivelserne på.

Udover et i virkeligheden udlevet kendskab til de praktiske værktøjer og dynamikker i BDSM, formidler han gerne dette i kink kredse, altid med glimt i øjet og et overskud af energi.

I denne session vil Doktoren og hans dejlige slavinde nova c forsøge at få behandlet så mange aspekter ved at være i et D/s-forhold som tiden tillader. Indlægget er tænkt således, at det burde være lige så interessant for begyndere såvel som for dem, der betragter sig som universets Herre.
Så! Hvis du er i D/s eller gerne vil være det, eller bare vide mere, så giver Doktoren dig en interaktiv rundtur, med udgangspunkt i enhver faldgrube eller besværlig proces, som han nogensinde er stødt på, eller fra bagkataloget af hans succeser.

Sessionen vil være tænkt interaktiv med ping-pong med- og inddragelse af publikum.

Pas på! Dette arrangement er et frit lejde af spørgemuligheder for alle, inklusive de underkastede (med behørigt samtykke fra deres Dominante naturligvis). Spørg, så får du svar! 😉
Afhængig af publikums sammensætning vil denne session være på engelsk (med danske undertekster) eller det modsatte.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

 

Dr. Frank has been a part of the Danish Kink community since the mid 1980ies. He has a broad and open-minded approach to D/s and even though he likes to call himself a traditionalist, he has a wide array of expertise and the road miles to have learned the hands-on tools of the trade. Furthermore, he has the voice to articulate this always with a twinkle in the eye and a surplus of energy.
In this session He and his lovely slave nova c will be workshopping with a lot the aspects of being in a D/s relation. He will be covering a lot of ground so it should be equally interesting to the novice as well as to they who consider themselves Masters of the universe.
So! If you are into D/s or would like to be! The Doctor will give you an interactive tour of every pitfall or cumbersome process that he have ever encountered or he will with equal delight dwell by the well of all his successes.
The session will be interactive with ping-pong to and from the audience.
Beware! This will include a straight forward no bullshit ticket of safe passage to all including the submissives (with proper consent from their Masters) to ask any question. Ask and you will get an answer! 😉
Depending on the audience, this session will be in English (with Danish subtitles) or the opposite.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Doktor Frank

Doktor Frank

Kink Club underviser

Doktor Frank eller Doktoren i daglig tale.

Jeg er en gennemført fuldblods, fuldtidsDominant. Har arbejdet med Dominans siden 1985, og været i miljøet fra før det blev en livstil med blot nogen accept.

Jeg er kendt for at spille med en klangbund af kontrolleret sadisme over dyb psykologisk indsigt til klassiske discipliner af dominans som domesticering, derogation, mindfucking,diciplinering og de mere korrigerende dicipliner som straf, adfærdskorrektion uden straf endog visse former for belønning.

Herudover en karriere i reb og bondage samt de mere visuelle dele af BDSM verdenen.

Nok mest kendt for min indlevelse og intensitet i måden jeg kommer under huden og påvirker mine omgivelser på, min direkte og ligefremme facon og no bullshit tilgang til det at være Dominant.

Aftenen vil være et oplæg baseret på min tilgang til dominans men reflekterende over den udvikling vi alle gennemgår i denne skønne verden af kink. Der vil således være plads til både de nye og nysgerrige samt de veletablerede og rutinerede, ligesom jeg forventer at inddrage de deltagende i snakken om dynamikkerne i D/s.

Jeg lever 24/7 som Ejer og Herre over min slavinde Nova c.