Er man syg når man er til BDSM? 

Søndag kl 13:30 til 15:00

Er man syg i bøtten hvis man er til BDSM?
Under dette oplæg, vil jeg tage jer med ind i den mentale del af BDSM som seksualitet og komme omkring emner som:
Sadisme/masochisme – en psykiatrisk lidelse?
Hvorfor er nogen til BDSM og andre ikke?
Kan man bruge BDSM som behandling af psykiske lidelser?
Kan man misbruge BDSM til at fodre en psykisk lidelse?
Faresignaler – hvem skal vi passe på med at dyrke BDSM med?

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Sunday at 01:30PM to 03:00PM

Are you mentally sick if you are into BDSM?
During this presentation, Stina will take you into the mental part of BDSM as sexuality and get around topics like:
Sadism / masochism – a psychiatric disorder?
Why are some into BDSM and others not?
Can one use BDSM as a treatment for mental disorders?
Can one abuse BDSM to feed a mental illness?
Danger signals – who should we watch out for to practice BDSM?

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing