Fearplay  

Fredag kl 18:30 til 19:45

Denne workshop handler om at bruge ikke-traumatisk frygt for bunden i leg. Frygt er både spændende ligesom det er skræmmende i et game. Det er derfor såååå dejligt at bruge.
Jeg forklarer og deler nogle kreative input, oplevelser og teori om Fear Play. Som om det ikke er tilfældet spændende / skræmmende nok…. Jeg vil placere 4 “varme sæder” i rummet, hvor frygtløse / modige underder kan sidde på og
engagere sig villigt i en lille Fear Play-scene med mig. Så vi kan vise de andre deltagere, hvad frygt
ligner. Og levere Toppene lidt inspiration til at prøve derhjemme.

Samtykke og tillid er alt, så de modige sjæle på VIP-pladserne har selvfølgelig et stop ord, de kan bruge.
Jeg udfordre dig til at sidde på et VIP “varmt sæde”, hvis du er:
1. En jomfruelig bund som er til strøm og er uden pacemaker
2. Bange for nåle uden virkelige nåle traumer eller hvis du er diabetiker
3. Helt ikke bange for nåle, men elsker at lege med konsensual ikke-samtykke.

Krav til deltagere: Kig væk, når nåle vises, hvis du ikke kan tåle dem.
Forstå de grundlæggende udtryk i BDSM. Især udtrykket konsensus ikke-samtykke
Demo-frivillige fra deltagere på workshoppen, der ikke er bange (for at bruge deres stop
ord)

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Friday kl 06:00PM til 07:45PM

This workshop is all about using non- traumatic fears of the bottom in play. Fear is both exciting as
scary in a play. Thus soooo lovely to use.
I’ll explain and share some creative input, experiences and theory on Fear Play. As if that’s not
exciting/ scary enough…. I’ll place 4 “hot seats” in the room for fearless/ brave bottoms to sit on and
engage willingly in an tiny Fear Play scene with me. So we can show the other participants what fear
looks like. And deliver the tops some inspiration to try at home. Consent is everything, so the brave
soles on the VIP seats will have a safe word they can use.
I dare you to sit on a VIP “Hot seat” if you’re:
1. A virgin bottom in electro, without a pacemaker
2. Scared of needles, without real life needle trauma or if you are diabetic
3. Totally not scared of needles, but love playing with consensual non-consent

Requirements for participants: Look away when needles appear, if you can’t stand them.
Understand the basic terms in BDSM. Especially the term consensual non-consent
Demo bottom volunteers from participants of the workshop, who are not afraid (to use their safe
word)

What to bring: Nothing

AET

AET

Kink Club underviser

AET er fra Holland. Hun er en Femme Sadist Top i vores dejlige kinky scene. Hendes personlige kinky præferencer er (Foot) Tortur & Fear Play. Hun er berømt for at stikke nålene under tå negle. Men hun har en blødere side til hendes scener og personlighed(siger hun). Hun kan også lide rollespilscener. En bund ved altid, når hun har det godt som Top, for så begynder hun at lave vittigheder under scenen.

Hun hjælper gerne sine venner, som organiserer kinky begivenheder, for det meste ved at give workshops og demoer, men også ved at give Dungeon Monitoring, workshops til frivillige af disse begivenheder.

Vi er så stolte over, at hun har tilbudt os at gøre hendes velkendte stokkearbejder.

Hun har præsenteret mange workshops i Holland. Og hun præsenterede @ Rome BDSM-konference, påskekonference i Berlin, Nasty November i København og @ EPIC i USA.  Hun er en tilgængelig person af natur. Så du er velkommen til at snakke med hende. Hun kan fortælle alt om hendes eventyr på verdensomspændende konferencer og deres dejlige hollandske BDSM scene. Og selvfølgelig vil hun også gerne høre alt om dine vidunderlige oplevelser.

 

English version:

AET is from the Netherlands. She is a Femme Sadist Top in our lovely kink scene. Her personal kinky preferences are (Foot) Torture & Fear Play.

She is famous for sticking needles underneath toe nails. But she has a lighter side to her scenes & personality 😉 She also like role playing scenes. A bottom knows when she is having a good time as a Top when she start making jokes during the scene.

She help out her friends, whom organise kinky events, mostly by giving workshops and demo’s, but also by giving Dungeon Monitoring workshops to the volunteers of those events. We are SO proud  that she has offered us to make her well-known cane works.
She has presented a lot of workshops in the Netherlands. And she presented @ Rome BDSM conference, Easter conference in Berlin, Nasty November in Copenhagen and @ EPIC in the USA. And loads more events to come. 

She is approachable person by nature. So feel free to have a chat with her. She can tell you all about her adventures at worldwide conferences and our lovely Dutch scene. And off course she would love to hear all about your wonderful experiences as well.