Flogger 1.0 

Fredag kl 16:30 til 18:00 i Roissy

Alle kan blive bedre til at bruge en pisk, og uanset om du er nybegynder eller allerede føler dig fortrolig med at svinge en flogger, vil der være noget at komme efter i denne workshop.

Du vil lære at forfine din brug af piskens fantastiske potentiale som sensual stimulans – at bruge en pisk effektivt handler ikke nødvendigvist om at kunne slå hårdt.
Du vil lære, hvordan du vælger den pisk/flogger, der passer bedst til din stil og kropstype.

Og du vil lære teknikker, der gør dig i stand til at bruge pisken effektivt og gennem længere forløb – uden at du selv bliver øm.

Medbring dine piske/floggers. Jo flere jo bedre. Og hvis du ikke har en, er det også OK. Der vil være et udvalg, som du er velkommen til at prøve, så du kan eksperimentere med flere forskellige typer.

Hvis du vil lære at bruge en flogger med elegance – i stiletter – må du selv medbringe skoene. Til gengæld behøver du ikke at medbringe en “bottom”.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Piske, floggere

 

English Version

Friday at 04:30PM until 03:00PM in Roissy

Anyone can get better at using a whip, and whether you are a beginner or already familiar with swinging a flogger, there will be something to come by in this workshop.

You will learn to refine your use of the whip’s amazing potential as Sensual Stimulation – Using a whip effectively doesn’t necessarily mean being able to hit hard.

You will learn how to choose the whip / flogger that best suits your style and body type.

And you will learn techniques that enable you to use the whip efficiently and for longer periods of time – without losing yourself. your whip / floggers. The more the better. And if you don’t have one, it’s also OK. Dan Lei brings a selection that you are welcome to try, so you can experiment with several different types.

If you want to learn how to use a flogger with elegance – in stilettos – you must bring your shoes yourself. On the other hand, you do not need to bring a “bottom”.

Requirements for participants: None

What to bring: Floggers, whips

Whip Master K

Whip Master K

Kink Club underviser

Whip Master K, som nicket lyder så har Whip Masteren en forkærlighed for slagredskaber og meget gerne floggere.
Gennem mange år har Whip Master K haft et fast forhold med sin partner missA. Sammen har de taget rundt i det danske BDSm miljø både foreninger og klubber. Hvor gamet især har haft fokus på både smerte og Dominans i en dejlig blanding.

De har sammen undervist i Kink Club ved flere lejligheder, hvilket vi er utrolig stolte og glade for.

På Dominans siden har han en spændende tilgang som tager udspring i det forhold han lever i, og man fornemmer dybden og intensiteten i hans Dominans
Han præsenter det på en spændende måde.

  • Piske
  • Piske teknik
  • Dominans fysisk
  • Mental Dominans
  • Mindfuck
  • Spanskrør
  • Singletail