Bondage workshop billede til kink konvention 

Floor work predicament

Lørdag kl 11:30 til 13:00 in the Stable

Predicament bondage er en leg med smerte, udholdenhed, og prøvelser for både krop og sind. Her kan modellen bl.a. placeres i en udfordrende stilling, som er så tilstrækkelig hård, at modellen tvinges til at skifte til en anden åben position – en position, der imidlertid er mindst lige så udfordrende, eller værre. Således bliver modellen stillet overfor et umuligt valg, nødsaget til at konstant vælge imellem smertefulde positioner. Alt dette giver riggeren rig mulighed for at udtænke en sindrig plan, for hvordan man gerne vil sætte sin model under et fantastisk pres. Og modellen får mulighed for virkelig at teste sig selv, sin udholdenhed og sin koncentration. Så leder du efter en både sjov og udfordrende workshop uden mange meter reb eller dybdegående teknik, er dette klart workshoppen for dig.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Medbring gerne egne reb og en partner. Reb kan dog lånes. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte, hvis du selv ønsker det, der er intet pres.

 

English Version

Sunday at 03:00PM to 04:45PM

Predicament bondage is a game of pain, endurance, and trials for both body and mind. Here, the model can be placed in a position so hard and challenging that the model is forced to switch to another position – a position, though, that will be at least as challenging, or worse. Thus, the model is faced with an impossible choice, forced to constantly choose between painful positions. All this gives the rigger ample opportunity to devise an ingenious plan for how one would like to put the model under fantastic pressure. And the model gets the opportunity to fight a merciless battle with endurance, focus and concentration. If you are looking for a fun and challenging workshop without many meters of rope or in-depth technique, this is clearly the workshop for you.

Requirements for participants: None

What to bring: Please bring a partner and some rope. You can borrow rope if needed. If you meet up without a partner, it’s also possible to put together couples out of the attendants, if you’re comfortable with this – no pressure towards anyone.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198