Foot Tortur

Søndag kl 13:00 til 14:45

Du forstod TORTURE-delen, ikke? Fik du en del af fødderne og “wholy f * ck it is a DEMO” som i
HANDS –ON del? Okay! Denne workshop er helt klart for de ekstreme BDSM’ere. Vær venlig
læse kravene til toppe og bund. Du er velkommen til at løbe væk, mens du stadig kan eller deltage i denne workshop på egen risiko.

Der er  Maks. 7 toppe + bundpar tilladt.

Hej dejlig sadist og modige masochist,
Kildede jeg din indre maso / sadist med den forordene? Godt! Lad os SÅ komme igang.
Denne workshop er så praktisk, som det kan blive.

Vi vil torterer nogle villige fødder. Så vær sikker på det at bringe dine fødder eller dine drillende og lækkre smertefulde små værktøjer. Brystvorte klemmer er så nyttige på tæer, hvis du ved, hvad du laver. Ligeledes for CBT legetøj.
Vi vil eksperimentere med forskellige teknikker inden for feettortur fra blød til hård.

Det er yderst vigtigt at du føler dig tryg og i stand til at bruge dit stop-ord!
Dette gælder også for toppe..!
Mellem de forskellige teknikker vil jeg give en hurtig påmindelse om sikkerhed pr. Anvendt teknik
på brug af fødder. Lov mig, at du ikke stikker nogen nål i foden uden 1-til-1-opsyn.
Hellere være på den sikre side. Jeg vil gerne have, at alle deltagere forlader workshoppen med et stort smil på deres ansigt. Beriget med en ny oplevelse inden for tortur og ingen tegn til at bevise det. Ja, fødder markeres ikke let.

Denne klasse er usikker for bund med diabetes på grund af den højere risiko for infektion.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Sunday kl 01:00PM til 02:45

You did get the TORTURE part, right? Did you get the feet part and the “wholy f*ck it’s a DEMO” as in
HANDS –ON part? Okay! This workshop is most defiantly for the Advanced BDSM players. Please
read the requirements for tops and bottoms. Feel free to run away while you still can or enter this
workshop at your own risk. Max. 7 tops + bottoms couples allowed.
Hi Lovely Sadist and brave masochist,
Did I tickle your inner maso/Sadist with the previous alinea? Good! Let’s party.
This workshop is as Hands-on feet as it can get. We are going to Torture some willing feet. So be sure
to bring your feet or your ticklish and deliciously painful little tools. Nipple clamps are so useful on
toes if you know what you are doing. Likewise for CBT toys.
We are going to experiment with different techniques within foot torture from soft until hard.
Please feel comfortable to safe word your way out of a technique. This applies to tops as well.
In between the different techniques I will provide a quick reminder on safety per technique applied
on the use of feet. Promise me you won’t stick any needle in the foot without 1-on-1 supervision.
Better safe than sorry. I would like all participants to leave the workshop with a big smile on their
face. Enriched with a new experience in torture and no marks to prove it. Yes, feet don’t mark easily.
This class is unsafe for bottoms with diabetes, because of the higher risk of infection.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

AET

AET

Kink Club underviser

AET er fra Holland. Hun er en Femme Sadist Top i vores dejlige kinky scene. Hendes personlige kinky præferencer er (Foot) Tortur & Fear Play. Hun er berømt for at stikke nålene under tå negle. Men hun har en blødere side til hendes scener og personlighed(siger hun). Hun kan også lide rollespilscener. En bund ved altid, når hun har det godt som Top, for så begynder hun at lave vittigheder under scenen.

Hun hjælper gerne sine venner, som organiserer kinky begivenheder, for det meste ved at give workshops og demoer, men også ved at give Dungeon Monitoring, workshops til frivillige af disse begivenheder.

Vi er så stolte over, at hun har tilbudt os at gøre hendes velkendte stokkearbejder.

Hun har præsenteret mange workshops i Holland. Og hun præsenterede @ Rome BDSM-konference, påskekonference i Berlin, Nasty November i København og @ EPIC i USA.  Hun er en tilgængelig person af natur. Så du er velkommen til at snakke med hende. Hun kan fortælle alt om hendes eventyr på verdensomspændende konferencer og deres dejlige hollandske BDSM scene. Og selvfølgelig vil hun også gerne høre alt om dine vidunderlige oplevelser.

 

English version:

AET is from the Netherlands. She is a Femme Sadist Top in our lovely kink scene. Her personal kinky preferences are (Foot) Torture & Fear Play.

She is famous for sticking needles underneath toe nails. But she has a lighter side to her scenes & personality 😉 She also like role playing scenes. A bottom knows when she is having a good time as a Top when she start making jokes during the scene.

She help out her friends, whom organise kinky events, mostly by giving workshops and demo’s, but also by giving Dungeon Monitoring workshops to the volunteers of those events. We are SO proud  that she has offered us to make her well-known cane works.
She has presented a lot of workshops in the Netherlands. And she presented @ Rome BDSM conference, Easter conference in Berlin, Nasty November in Copenhagen and @ EPIC in the USA. And loads more events to come. 

She is approachable person by nature. So feel free to have a chat with her. She can tell you all about her adventures at worldwide conferences and our lovely Dutch scene. And off course she would love to hear all about your wonderful experiences as well.