How to tame a Mistress  

Lørdag kl 14:00 til 17:30

Denne klasse er stærkt forbundet med kinks historie i teoretisk forstand, da hovedideen her er, at – allerbedst – enhver Lady kan være dominerende. Dette kan selvfølgelig også være tilfældet for mænd, men dette er ikke klassen “Sådan tæmmer du en Master”.

Min erfaring og baseret på mine læsninger har alle en dominerende og underdanig del. Den ene kan være meget stærkere end den anden, men den svagere er der stadig. Og selvom der i Europa er mange feministiske bevægelser, kan der efter min oplevelse være kulturelle forskelle mellem vores lande – det er stadig tilfældet, at i de fleste tilfælde enten indleder manden processen med en dame, eller intet vil ske. Man kunne forvente, at Dominaer ”vil jage” undergivne hanner, som rovfugle gør med gnavere, men i de fleste af de tilfælde gør de det ikke.

Så hvad kan en underdanig mand gøre?
Han kan gå til en professionel dominatrix (igen, der er kulturelle forskelle om dette emne), eller prøve at finde en dominerende kvinde (undersøgelser siger, der er langt færre dominerende og kinky kvinder end mænd …) eller du kan få frem den dominerende side af en dame. I denne workshop skal vi hovedsageligt tale om dette emne: Hvordan tæmmer man en Mistress?

Det vil ikke kun være teori, men jeg vil vise dig nogle af mine teknikker, hvad jeg bruger, baseret på min egen erfaring og læsninger i evolutionær psykologi.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturday kl 02:00PM to 03:45.

This class is strongly connected to the history of kinks in a theoretical sense, since the main idea here is, that -almost- any Lady can be dominant. Of course this can be true for men too, however this is not the ‘How to tame a Master’ class.

In my experience and based on my readings everyone has a dominant and a submissive part. One can be much stronger than the other, but the weaker is still there. And even though in Europe there are many feminist movements, in my experience -there can be cultural differences between our countries,- it is still the case, that in most of the cases, either the man initiates the process with a Lady, or nothing will happen. You could expect that Mistresses will ‘hunt down’ submissive males, like birds of prey do with rodents, but in most of the times they don’t.

So what can a submissive/switch men do?

He can go to a professional dominatrix (again, there are cultural differences on this issue), or try to find a dominant Lady (studies say, there are much less dominant&kinky women, than men…) or you can bring out the dominant side of a Lady. In this workshop, we are mainly going to talk about this topic: How to tame a Mistress?

It will not be theory only, however, I am going to show you some of my techniques what I use, based on my own experience and readings in evolutionary psychology.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Risley P. Addix

Risley P. Addix

Kink Klub Underviser
Mit navn er Daniel, jeg er også kendt som RisleyAddix i BDSM verdenen. Jeg har for nylig tilføjet P. som står for Panther, det henviser også til min primal orientering. Jeg har arrangeret kinky begivenheder i mere end 5 år: Playparties og HunCon, som er den en BDSM conference i Ungarn, med deltagere fra hele verdenen: https // hunbdsm-con.eu Jeg har også holdt kurser på kink i flere år. Jeg har præsenteret lokalt og i udlandet (2017, Rotterdam BDSM-konference) Alle mine klasser for det danske publikum vil i mindre eller større grad berøre menneskets natur og evolutionspsykologi.  
English Version
My name is Daniel, I am also known as RisleyAddix in the scene. I have recently added P. what stands for Panther, it also refers to my primal orientation. I have been organizing kinky events for more than 5 years: play parties and the HunCon: https//hunbdsm-con.eu I have also been giving classes on kink for several years. I have presented locally and abroad (2017, Rotterdam BDSM Conference) All of my classes for the audience in Denmark will touch on human nature and evolutionary pscyhology to a smaller or larger extent.