Humilliation 

Fredag kl 18:30 til 20:00 in Dante

Ydmygelses leg og alle dens undertyper er en del af den kinky verden.
I mine oplevelser kan en stor mængde underdanige og switches lide at blive ydmyget på forskellige måder, men kun meget få Dominanter er med i denne type scener.
Hvorfor det?

Vi vil også tale om den negative (misbrug) versus positive (kink) ydmygelse og de tre krav til sidstnævnte.

Vi vil også tale om en af ​​de mest kontroversielle legetyper, der stærkt trækker på ydmygelse: raceplay.

I forbindelse med dette skal vi tale om verbal ydmygelse.

Efter den teoretiske del af workshoppen skal vi demonstrere en ydmygelsesleg, så vil du være i stand til at stille spørgsmål og diskutere klassen, og hvis du ønsker det, kan du inddrage dine egne personlige oplevelser, vil det være helt fantastisk hvis du deltog i denne workshop.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Friday kl 6:30PM til 8:00PM in Dante

Humiliation play and all of it’s subtypes are orphans within the Kinky world.
In my experiences, a great amount of submissives and switches like to be humiliated in certain ways, however only very few dominants are into this type of scenes.
Why is that?

We will also talk about the negative (abuse) vs. positive (kink) humiliation, and the 3 requirements of the latter.

We will also talk about one of the most controversial play types, which heavily draws on humiliation: race play.

In connection with this, we are going to talk about language humiliation.

After the theoretical part of the workshop, we are going to do a demonstration of humiliation play, then you will be able to ask questions and discuss the class, and if you wish so, you can bring up your own personal experiences.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Risley P. Addix

Risley P. Addix

Kink Klub Underviser

Mit navn er Daniel, jeg er også kendt som RisleyAddix i BDSM verdenen. Jeg har for nylig tilføjet P. som står for Panther, det henviser også til min primal orientering.
Jeg har arrangeret kinky begivenheder i mere end 5 år: Playparties og HunCon, som er den en BDSM conference i Ungarn, med deltagere fra hele verdenen: https // hunbdsm-con.eu
Jeg har også holdt kurser på kink i flere år. Jeg har præsenteret lokalt og i udlandet (2017, Rotterdam BDSM-konference)

Alle mine klasser for det danske publikum vil i mindre eller større grad berøre menneskets natur og evolutionspsykologi.

 

English Version

My name is Daniel, I am also known as RisleyAddix in the scene. I have recently added P. what stands for Panther, it also refers to my primal orientation.
I have been organizing kinky events for more than 5 years: play parties and the HunCon: https//hunbdsm-con.eu
I have also been giving classes on kink for several years. I have presented locally and abroad (2017, Rotterdam BDSM Conference)

All of my classes for the audience in Denmark will touch on human nature and evolutionary pscyhology to a smaller or larger extent.