Luk kufferten og vær Dominant

Lørdag kl xx:xx til xx:xx

Workshop med oplæg til læring, øvelser og inspiration til den Dominante. ( M/K ) – Den fysiske Dominans, her forstås, uden brug af kufferten, er ofte et overset element i BDSM.
Her vil vi kigge på elementer som Primal, ren rå dyrisk fysisk Dominans.
Fear: Vi leger med inspiration til at skabe tanken “Hvad nu hvis” – Mindgames er en kunst i BDSM, og som med alt andet kræver det øvelse. Uden vi åbner kufferten kigger vi på hvad kan vi gøre for at skabe “gyset” uden at kufferten er en nødvendighed. Hverdags elementer, mindgames og viden om sin partner tages i brug.
Afsluttende åben debat/spørgsmål i plenum.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturday at xx:xx to xx:xx

Workshop with presentations for learning, exercises and inspiration for the Dominant. (M / F) – The physical Dominance, her understanding, without the use of the suitcase, is often an overriding element in BDSM.
Her we will look at the elements like Primal, pure raw animal physical Dominance.
Fear: We play with inspiration to create the idea “What if” – Mindgames is an art in BDSM, and which with everything else requires practice. Without opening the suitcase, we look at what we can do to create the “horror” without the suitcase being a necessity. Everyday elements, mindgames and knowledge about his partner are used.
Concluding open debate / questions in plenary.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing