Needleplay Advanceret  

 

Ikke for begynder
Denne workshop undersøger de mange retninger needleplay kan tage. Det kan involvere indviklede kunstneriske mønstre, bruges som præstation, konfronterer frygt eller giver et middel til frigivelse af kroppens kraftfulde hormonstoffer.
Det kan være sadistisk eller beroligende. At bryde huden er blevet brugt som et helligt ritual i mange kulturer. Workshoppen dækker medicinske og sikkerhedsmæssige problemer, og needleplay udfra fra et RACK synspunkt.
Naturligvis med sikkerheden i højsædet og teknikker til brugen af nåle.
Man kan virkelig mærke at han brander for denne type leg, og det får han rigtig godt ud over kanten.. og i øve fasen er han rigtig god til at holde folk i hånden så du får det prøvet du gerne vil.

Erfarings niveau for deltagere: Øvet

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturday at 10:00AM to 11:30AM

Not for beginners
This workshop explores the many directions needleplay can take. It can involve intricate artistic patterns used as performance, confronting fear or giving a means of releasing the body’s powerful hormone drugs.
It can be sadistic or soothing. Breaking the skin has been used as a sacred ritual in many cultures. The workshop covers medical and safety issues, and needleplay from a RACK point of view.
Of course, with safety at the top and techniques for the use of needles.
One can really feel that he is burning for this type of game and he gets it really well beyond the edge .. and in practice he is very good at holding people in the hand so you get what you want.

Requirements for participants: skilful

What to bring: none

Edgeplay

Edgeplay

Kink Club Underviser
Edgeplay er fra England  Manden der tænder på at lege på kanten. med flere spændende ting,  Han holde foredrag og undervisning rundt om i England og er fast underviser på The Rome BDSM Conference Hvor han med stor sikker hed underviser i flere emner. Han er super god til at trække tingene ned på et plan hvor alle kan være med, og holde folk i hånden når de skal prøve noget nyt. Jeg har med stor fornøjelse set nogle af hans workshops og glæder mig til at gense ham
  • Nåle leg
  • Brandmærkning 
  • singeltail 
  • Strøm leg 
  • piske (flogger)