Bondage workshop billede til kink konvention 

Simpelt er svært

Søndag kl 15:00 til 16:45

Simpelt……er svært!
Når det drejer sig om suspention er det ofte sådan at jo mindre reb man bruger jo sværere bliver det at få godt. Det er naturligvis fordi at der er mindre støtte og derfor er det afgørende nødvendigt at hvert eneste stykke reb sidder 100% som det skal. I denne lektion er der også det ’twist’, at det er en særligt stor del af succesen der afhænger af modellens input og den fælles, konstruktive kommunikation!
Har du indgående kendskab til bondage vil du kunne få nye ’trick’ og har du ikke prøvet suspention før vil du kunne få gode grundlæggende værktøjer til at begynde.

Erfarings niveau for deltagere: Kræver advanceret bondage erfaring

Hvad skal du medbringe: Medbring gerne egne reb og en partner. Reb kan dog lånes. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte, hvis du selv ønsker det, der er intet pres.

 

English Version

Sunday at 03:00PM to 04:45PM

Simple …… is difficult!
When it comes to suspension, it is often the case that the less rope you use, the harder it becomes to get good. This is of course because there is less support and therefore it is crucial that every single piece of rope sits 100% as it should. In this lesson, there is also the ‘twist’ that it is a particularly large part of the success that depends on the model’s input and the common, constructive communication!
If you have in-depth knowledge of bondage, you will be able to get new ‘tricks’ and if you have not tried suspension before, you will be able to get good basic tools to begin with.

Requirements for participants: Advanced Bondage skills is required.

What to bring: Please bring a partner and some rope. You can borrow rope if needed. If you meet up without a partner, it’s also possible to put together couples out of the attendants, if you’re comfortable with this – no pressure towards anyone.