Slavetræning  

Dr. Frank har været en del af det danske Kink-miljø siden midten af ​​1980’erne (Læs yderligere på underviserprofilen) Han har en bred og åben tankegang til det at udleve D/s, og han sætter en ære i at kalde sig selv en traditionsbunden mand. Han er kendt for at spille med en klangbund af kontrolleret sadisme over dyb psykologisk indsigt til klassiske discipliner af dominans som domesticering, derogation, mindfucking, disciplinering og de mere korrigerende så som straf og adfærdskorrektion uden straf.

Nok mest kendt for sin indlevelse og intensitet i måden han kommer under huden og påvirker omgivelserne på.

Udover et i virkeligheden udlevet kendskab til de praktiske værktøjer og dynamikker i BDSM, formidler han gerne dette i kink kredse, altid med glimt i øjet og et overskud af energi.

I denne session vil Doktoren og hans dejlige slavinde nova c, gå i dybden med detaljerne i, hvordan du træner din slave. Det vil omfatte alt fra forståelsen af dine egne ønsker som dominant, aflæsningen og kodningen af den underkastede du arbejder med. Hvordan du bygger op til succes og hvordan du reber sejlene, når der er en mental storm under opsejling.

Han vil dække ethvert aspekt (inden for tidsrammen) og vil sætte sin slave fri til at tale om alt, så denne session vil være lige så interessant og lærerig for nybegynderen såvel som for dem, der betragter sig som universets hersker. Både Dominante, slaver og alle midt imellem, opfordres til at deltage i denne ekstravaganza hvor det er muligt at få feedback fra begge ender af kommandovejen.

Så! Hvis du er til D/s eller bare gerne vil vide mere, og om du er Master, slave eller switcher hurtigere end lynet, så giver Doktoren dig en interaktiv rundtur, med udgangspunkt i enhver faldgrube eller besværlig proces, som han nogensinde er stødt på, eller fra bagkataloget af hans succeser.

Sessionen vil være tænkt interaktiv med ping-pong med- og inddragelse af publikum.

Pas på! Dette arrangement er et frit lejde af spørgemuligheder for alle, inklusive de underkastede (med behørigt samtykke fra deres Dominante naturligvis). Spørg, så får du svar! 😉
Afhængig af publikums sammensætning vil denne session være på engelsk (med danske undertekster) eller det modsatte.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Saturday at 3:30PM to 5:00PM in Roissy

Dr. Frank has been a part of the Danish Kink community since the mid 1980ies. He has a broad and open-minded approach to D/s and even though he likes to call himself a traditionalist, he has a wide array of expertise and the road miles to have learned the hands-on tools of the trade. Furthermore, he has the voice to articulate this always with a twinkle in the eye and a surplus of energy.
In this session, He and his lovely slave nova c will be workshopping with the specifics in how to train your slave. It will comprise the whole 9 yards of encoding your own desires and the subject (pun intended) in/at hand, how to build on your success and rope the sails when a mental storm is brewing.
He will be covering every aspect (within the timeframe) and will be setting his slave free to speak of everything so this session should be equally interesting to the novice as well as to they who consider themselves Masters of the universe. Both Masters and slaves are advised to attend this extravaganza of getting feedback from both ends in the chain of command.
So! If you are into D/s or would like to be! Either as Master, slave or switching faster than lightning the Doctor will give you an interactive tour of every pitfall or cumbersome process that he have ever encountered or he will with equal delight dwell by the well of all his successes.
The session will be interactive with ping-pong to and from the audience.
Beware! This will include a straight forward no bullshit ticket of safe passage to all including the submissives (with proper consent from their Masters) to ask any question. Ask and you will get an answer! 😉
Depending on the audience, this session will be in English (with Danish subtitles) or the opposite.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Doktor Frank

Doktor Frank

Kink Club underviser
Doktor Frank eller Doktoren i daglig tale. Jeg er en gennemført fuldblods, fuldtidsDominant. Har arbejdet med Dominans siden 1985, og været i miljøet fra før det blev en livstil med blot nogen accept. Jeg er kendt for at spille med en klangbund af kontrolleret sadisme over dyb psykologisk indsigt til klassiske discipliner af dominans som domesticering, derogation, mindfucking,diciplinering og de mere korrigerende dicipliner som straf, adfærdskorrektion uden straf endog visse former for belønning. Herudover en karriere i reb og bondage samt de mere visuelle dele af BDSM verdenen. Nok mest kendt for min indlevelse og intensitet i måden jeg kommer under huden og påvirker mine omgivelser på, min direkte og ligefremme facon og no bullshit tilgang til det at være Dominant. Aftenen vil være et oplæg baseret på min tilgang til dominans men reflekterende over den udvikling vi alle gennemgår i denne skønne verden af kink. Der vil således være plads til både de nye og nysgerrige samt de veletablerede og rutinerede, ligesom jeg forventer at inddrage de deltagende i snakken om dynamikkerne i D/s. Jeg lever 24/7 som Ejer og Herre over min slavinde Nova c.