The Sadistic Rope

Lørdag kl 10:00 til 11:30 i Stalden

Hvor god er du til at læse kropssprog? Når man binder, handler det i høj grad om at læse sin partners reaktioner. Mens man binder, har man nonverbal kommunikation kørende under hele sessionen, hvor riggeren og modellen kan kommunikere sammen uden et ord i selv de mest pressede situationer.

Denne workshop omhandler ikke teknisk svære bindinger, men vi kommer til at arbejde med nogle ret smertefulde bindinger, hvor der vil være fokus på den nonverbale kommunikation, der foregår undervejs.
Disse bindinger er bissede, og kræver, at modellerne er klar til at få sved på panden.

Erfaringsniveau for deltagere: Ingen erfaring er nødvendig.

Hvad skal du medbringe: Medbring gerne egne reb og en partner. Reb kan dog lånes. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte, hvis du selv ønsker det, der er intet pres.

English Version

Saturday at 10AM to 11:30AM in the Stable

How good are you at reading body language? When you bind, it’s very much about reading your partner’s reactions. While tying, you have nonverbal communication running throughout the session, where the rigger and model can communicate together without a word in even the most pressured situations.

This workshop does not deal with technically difficult bindings, but we will work with some rather painful bindings, where there will be a focus on the nonverbal communication that takes place along the way.
These bindings are bitten and require the models to be ready to sweat on the forehead.

Experience level for participants: No experience required.

What to bring: Please bring a partner. If you meet up without a partner, it’s also possible to put together couples out of the attendants, if you’re comfortable with this – no pressure towards anyone.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198