Kink konvention hos Kink Club
Risley P. Addix

Risley P. Addix

Kink Klub Underviser
Mit navn er Daniel, jeg er også kendt som RisleyAddix i BDSM verdenen. Jeg har for nylig tilføjet P. som står for Panther, det henviser også til min primal orientering. Jeg har arrangeret kinky begivenheder i mere end 5 år: Playparties og HunCon, som er den en BDSM conference i Ungarn, med deltagere fra hele verdenen: https // hunbdsm-con.eu Jeg har også holdt kurser på kink i flere år. Jeg har præsenteret lokalt og i udlandet (2017, Rotterdam BDSM-konference) Alle mine klasser for det danske publikum vil i mindre eller større grad berøre menneskets natur og evolutionspsykologi.  
English Version
My name is Daniel, I am also known as RisleyAddix in the scene. I have recently added P. what stands for Panther, it also refers to my primal orientation. I have been organizing kinky events for more than 5 years: play parties and the HunCon: https//hunbdsm-con.eu I have also been giving classes on kink for several years. I have presented locally and abroad (2017, Rotterdam BDSM Conference) All of my classes for the audience in Denmark will touch on human nature and evolutionary pscyhology to a smaller or larger extent.

BDSM & Disability.

Forhandling inden leg, er en essentiel del af at udleve kink/BDSM-scener lige fra foddyrkelse til pisk til frygtleg, det er et must. Mange af os skammer os over vores fysiske eller psykiske handicap, men toppen skal kende til disse for at kunne udføre en leg så sikkert som muligt.
I denne workshop skal vi tale om vigtigheden af at formidle vores handicap, hvordan vi kan overvinde frygten/skammen ved at dele dem og vil også se på og diskutere konkrete eksempler.

Hjerteproblemer, Asperger/Autisme, Rygsmerter, knæsmerter.

Erfarings niveau for deltagere: Ingen.

Hvad skal du medbringe: Ingen ting.

English Version

Negotiation is an essential part of doing kink/BDSM scenes from foot worship, to flogging to fear play, it is a must. Many of us are ashamed of our physical or mental disabilities however the top has to know about these in order to carry out a play as safe as possible.
In this workshop we are going to talk about the importance of communicating our disabilities, how to conquer the fear/shame of sharing them and will also look at and discuss concrete examples.

Heart problems, Asperger’s/Autism, Back pain, knee pain.

RisleyAddix

Experience level for participants: None.

What to bring: Nothing.