Fire Play BDSM
Sinatra

Sinatra

Kink Club Underviser
Stoltz Sinatra er velkendt indenfor den svenske og internationale BDSM-scene igennem hans forpligtelse til at oplyse folk om det vidunderlige begreb fornøjelse, Domination og smerte. Han er grundlæggeren af webinitiativer som https://kinkypod.com https://desade.online og https://bdsminstitutet.se  

Stoltz Sinatra is well known within the Swedish and international BDSM—scene through his commitment to educate people about the wonderful concept of pleasure, Domination and pain.

He is the founder of web initiatives like https://kinkypod.com https://desade.online and https://bdsminstitutet.se

Fire play -Bring out your inner Dragon

Fireplay er en interessant form for sansning, som er visuel og kan være æstetisk tiltalende, når du laver offentlig leg. På denne workshop lærer du god praksis og sikkerhedsforanstaltninger, når du laver en Fireplay leg. Du vil også få mulighed for at prøve Fire Play og Hands on øvelser.

English Version

Fire play is an interesting form of sensation which is visual and can be aesthetically pleasing when you do public scenes. In this workshop you will learn good practice and safety measures when doing a fire play scene. You will also get an opportunity to try out Fire Play and Hands on exercises.

Experience level for participants: None.

What to bring: Nothing