Frederikke Kjerulff Madsen

Frederikke Kjerulff Madsen

Kin Convention Underviser
Frederikke er læge og foredragsholder. Til dagligt er hun ved at specialisere sig indenfor gynækologi og fødsler og i mere end 10 år har hun beskæftiget sig med seksualundervisning med målgrupper fra 7. A til Christiansborg. Derudover har hun i en årrække selv været en aktiv del af det danske BDSM-miljø, hvor hun som switch betegner sig selv som legesyg, primal hedonist med forkærlighed for intense sanseoplevelser og ubetinget overgivelse. Hun har faciliteret workshops og deltaget i paneldebatter rundt om på Sjælland. I år glæder hun sig til for første gang at undervise i kink på jysk grund.

Sanser, sjov og sadisme

Har du undret dig over hvorfor nogen synes det gør mere ondt at blive skudt med en elastik end at blive slået med en golfkølle? Velkommen til et ’deep dive’ omkring hjerner, sex, hormoner, nerver og vores fascinerende sanseapparat. Vi zoomer ind på ideen om ”den sjette sans”. Vi dykker ned i sadismens forskellige udtryk, udforsker hvad smerte ér, hvad det gør ved os og om det overhovedet findes. Men endnu vigtigere – Hvad kan vi bruge det til? Det bliver konkret, og det bliver nørdet.

Erfaringsniveau for deltagere: Ingen forudsætninger.

Hvad skal du medbringe? Dig selv og evt. et udvalgt stykke legetøj eller to, du er glad for eller har lyst til at udforske nærmere.

English Version

Have you ever wondered why some people think it hurts more to be shot with a rubber band than to be hit with a golf club? Welcome to a ‘deep dive’ about brains, sex, hormones, nerves and our fascinating sensory apparatus. We zoom in on the idea of “the sixth sense”. We dvelve into the different expressions of sadism, explore what pain is, what it does to us and whether it even exists. But more importantly – What can we use it for? It gets concrete and it gets nerdy.

Experience level for participants: No prerequisites.

What should you bring? Yourself and possibly a selected toy or two that you like or want to explore further.