Sinatra

Sinatra

Kink Club Underviser
Stoltz Sinatra er velkendt indenfor den svenske og internationale BDSM-scene igennem hans forpligtelse til at oplyse folk om det vidunderlige begreb fornøjelse, Domination og smerte. Han er grundlæggeren af webinitiativer som https://kinkypod.com https://desade.online og https://bdsminstitutet.se  

Stoltz Sinatra is well known within the Swedish and international BDSM—scene through his commitment to educate people about the wonderful concept of pleasure, Domination and pain.

He is the founder of web initiatives like https://kinkypod.com https://desade.online and https://bdsminstitutet.se

Total Power Exchange
Relationships in Reality

Total Power Exchange Relationships er æret af nogle og frygtet af andre. Stoltz Sinatra vil fortælle om de myter, der omgiver denne type forhold, og hvordan TPE-forhold kan udføres i virkeligheden. Det er ambitionen, at du forlader denne workshop med en bedre forståelse af, hvad et TPE-forhold egentlig betyder.

English Version

Total Power Exchange Relationships are revered by some and feared by others. Stoltz Sinatra will talk about the myths which surrounds this type of relationships and how TPE-relationships are carried out in reality. It is the ambition that you will leave this workshop with a better understanding of what a TPE-relationship actually means.

Experience level for participants: None.

What to bring: Nothing