Ritualer og deres betydning

Et ritual er en handling, der tillægges symbolsk værdi. Vi vil i dette foredrag lære om de forskellige ritualer der kan bruges inden for BDSM. Alt fra at få sit halsbånd på til at servere kaffe og til vielsesritualer.

Vi kigger på, hvordan både top og bund kan anvende dem som en metode til at opnå kontrol/samhørighed/det rette mindset.

Fælles debat og reflektioner er meget velkomne efter oplægget.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

A ritual is an act that is given symbolic value. In this lecture we will learn about the different rituals that can be used in BDSM. Everything from getting a collar on, to serving coffee and to wedding rituals.

We look at how both top and bottom can use them as a method to achieve control / cohesion / the right mindset.

Joint debate and reflections are very welcome after the presentation.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Subtothebone

Subtothebone

Kink Club Underviser

Subtothebone har været en del af miljøet i flere år.
Med en baggrund indenfor religion, undervisning og kampsport tager hun udgangspunkt i egne erfaringer og tager os med på en rejse gennem ritualers betydning og smertehåndtering set fra en slavindes synspunkt.

Hun vil i denne workshop snakke om smertehåndtering – give tips til, hvordan man kan udvide sin smertetærskel til Toppens og egen glæde – alt sammen krydret med egne erfaringer og jeres spørgsmål i en munter atmosfære. Er tiden til det, er der mulighed for at høre om de forskellige former for subspace.

Der gives undervejs tips og tricks til, hvordan smerte kan “fordeles”, så du kan holde længere – til din Herre/Frues fornøjelse.