Rope + Impact Play = Fun

Har du nogensinde tænkt på at binde din partner ordentligt, før du giver dem “behandlingen”? Selvfølgelig har du det! Har du gjort det før? Nå, vi ville ikke blive overrasket over, at det er tilfældet. Vil du vide mere?
Denne workshop vil fokusere på simple bindebånd, der ikke kræver en hel masse reb. Disse reb fungerer perfekt både under gulvspil og semi-ophæng og kan være ret praktiske, når du planlægger at afsløre visse punkter på din partners krop. Dette er en fantastisk måde at begrænse bevægelser på og samtidig bevare et “klart skud”, når det kombineres med slagspil. God fornøjelse, ikke?

Niveau: Alle niveauer.

Hvad skal man medbringe: Reb, men det er muligt at låne nogle. Ting til slagspil. Tag en partner med, hvis det er muligt, eller vi kan partner folk op på dagen, hvis du er tryg ved dette.

 

English Version

Ever thought about properly tying up your partner before giving them the “treatment”? Of course you have! Have you done it before? Well, we wouldn’t be surprised it that is the case. Want to learn more?
This workshop will be focusing on simple ties that doesn’t require a whole lot of rope. These ties work perfectly both during floor play and semi-suspensions and can come in quite handy, when you’re planning on exposing certain points on your partner’s body. This is a great way of restricting movements whilst still maintaining a “clear shot” when combining with impact play. Good fun, right?

Level: All levels.

What to bring: Ropes, but it’s possible to borrow some. Things for impact play. Bring a partner if possible, or we can partner people up on the day, if you are comfortable with this.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Rikke er ved at være en af grundstammer i undervisergruppen i Kink Club. Hvilket vi er meget stolte og glade for.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198