Semisuspension og leg i disse

I denne workshop er fokus på semi suspensions og leg, vi vil bygge videre på 1. workshop, men nye deltagere kan også være med, dog skal du kunne binde en TK og andre basisbindinger. Fokus er på legen i rebene, modellens reaktioner og riggerens muligheder for at udfordre sin model. Jeg vil vise hvad bindingerne kan bruges til.

Erfarings niveau for deltagere: Som rigger skal du kunne binde en stabil TK og andre basisbindinger.

Hvad skal du medbringe: Gerne 5-8 jute eller hamp reb samt en ring til fikseringspunkt.

 

English Version

In this workshop, the focus is on semi suspensions and play, we will build on the 1st workshop, but new participants can also participate, however, you must be able to tie a TK and other basic bindings. The focus is on the play in the ropes, the model’s reactions and the rigger’s opportunities to challenge his model. I want to show what the bindings can be used for.

Experience level for participants: As a rig, you must be able to tie a stable TK and other basic ties.

What to bring: Preferably 5-8 jute or hemp rope and a ring for fixation point.

Playfullrigger

Playfullrigger

Kink Club Underviser

Jeg har været en del af rebmiljøet siden 2017, hvor jeg har bundet rigtigt meget. Er en aktiv rigger, som elsker at gå nye veje, finder inspiration i udlandet, hvor jeg meget gerne besøger andre riggere for udveksling af erfaringer og lære nye ting.

Jeg leder en rebgruppe i SMil København, for mere avanceret riggere og modeller.

Jeg lægger vægt på, at kinbaku ikke behøver være så traditionelt, fokus er legende og sjovt.

Jeg binder normalt relativt simpelt med så få reb som muligt, men effektfulde reb, binder ud fra at ”less is more”, har en stor forkærlighed for predicament og hårde bindinger. Jeg underviser også privat, både nye som erfarne riggere.

Går under kinkprofilen ”playfullrigger” på diverse fora.