Verdenen fra bunden

Er du ny, usikker, uafklaret eller bare lidt rundforvirret? Trænger du til at spare med andre bunde, stille de ’dumme’ spørgsmål eller blot have udvidet din forståelsesramme omkring det at være bund, så er det nu du får muligheden.

 • At være en god bund… og hvad er dét egentlig?
 • Begrebsafklaring – så vi ved hvad vi snakker om
 • Kommunikation – Nu bliver det svært!
 • Sikkerhed – Den lille, men ret væsentlige detalje!
 • At toppe fra bunden? – Er det dét du vil?!
 • Selv-mindfucks – Vi kan godt selv!
 • Skammens charme – At elske at hade, eller hade at elske
 • Værktøjskassen – Fif og tricks
 • Når det går galt – Hvordan kommer vi i land igen?

Med ovenstående temaer, vil vi forsøge at komme omkring både udfordringer og glæder ved at være bund i en BDSM-relation. Der bliver plads til spørgsmål og dialog, humor og modsatrettede holdninger, men forhåbentlig vil både grønne og mere erfarne bunde, får nyt med hjem.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

 

Are you new, insecure, undecided or just a little confused? If you need to save with other bottoms, ask the ‘stupid’ questions or just have expanded your frame of understanding around being bottoms, then this is the time to get the opportunity.

 • To be a good submissiv … and what is that?
 • Clarification of concepts – so we know what we are talking about
 • Communication – Now it’s getting difficult!
 • Security – The small but quite essential detail!
 • To top from the bottom? – Is that what you want ?!
 • Self-mindfucks – We can do well ourselves!
 • The charm of shame – To love to hate, or to hate to love
 • Toolbox – Fif and tricks
 • When things go wrong – How do we get ashore again?

With the above themes, we will try to get around both challenges and joys of being at the bottom of a BDSM relationship. There will be room for questions and dialogue, humor and opposing attitudes, but hopefully both green and more experienced bottoms will bring news home.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

missA

missA

Kink Convention Underviser

Til daglig er jeg kendt som et lyttende, reflekteret, smilende, udadvendt og positivt menneske. Jeg elsker de gode debatter og den åbenhed jeg møder i miljøet. Jeg er særligt optaget af de psykiske aspekter af D/s relationerne, da de afspejler den dybde og indsigt jeg altid har søgt. At jeg kan overlade den fulde kontrol og styring til Herren, og i blind tillid stole på, at Han passer på mig, at Han bærer mig og udvikler mig til at være den bedste udgave af mig selv. Det giver ro og balance, i en ellers kontrolleret og hektisk hverdag, med rigtig mange bolde i luften. Jeg nyder at formidle og tale om vores skønne univers, og arbejder da også professionelt med både undervisning, kommunikation, psykologisk indsigt og nonverbal kommunikation, så jeg glæder mig rigtig meget over, igen at få mulighed for at stå på scenen til KC-Konventet, og glæder mig til en fantastisk weekend i det sorte univers.

Subtothebone

Subtothebone

Kink Club Underviser

Subtothebone har været en del af miljøet i flere år.
Med en baggrund indenfor religion, undervisning og kampsport tager hun udgangspunkt i egne erfaringer og tager os med på en rejse gennem ritualers betydning og smertehåndtering set fra en slavindes synspunkt.

Hun vil i denne workshop snakke om smertehåndtering – give tips til, hvordan man kan udvide sin smertetærskel til Toppens og egen glæde – alt sammen krydret med egne erfaringer og jeres spørgsmål i en munter atmosfære. Er tiden til det, er der mulighed for at høre om de forskellige former for subspace.

Der gives undervejs tips og tricks til, hvordan smerte kan “fordeles”, så du kan holde længere – til din Herre/Frues fornøjelse.