Robert Dante

Robert Dante

Kink Club underviser
Robert Dante ser sig selv som Bullwhip kunstner og forfatter. Han er fire gange Guinness World Record-indehaver, forfatter af Bullwhip-kapitlet i “Screw the Roses, Send Me the Thorns”, producent af “Bullwhip: Art of the Single Tail Whip” DVD og forfatter af “Let’s Get Cracking! Begynder læreboren til hvordan man bruger en bullwhip. ” Skrev bullwhip kapitlet i “Screw the Roses, Send Me the Thorns” Talrige tidligere tv-udsendelser omfatter Playboy TV’s Night Calls, HBO’s Real Sex. Og så er han grundlægger af Houston PEP (25 + år siden), tidligere udgiver af Boudoir Noir Magazine. Som piskekspert er han en professionel performer og underviser – han laver opvisninger på mainstream spillesteder (wild west shows, circuses) – såvel som i fangehuller og legerum. Workshop 1: Hvordan pisken springer, hvorfor pisken springer, hvordan man bedre kan lære hurtigt og sikkert, skabe et godt fundament for at udvikle din egen stil. Hvad er hvad på pisken. Workshop 2: Håndtering af pisken, basale cracks måder, kombination af craks, forskelle i piske, bygge videre på det, du allerede ved Workshop 3: BDSM applikationerne af færdigheder lært i Sessions 1 & 2; lege med mennesker, skabe en cirkel af energi, karakteren af ​​s & m Workshop 4: Master Class Scenario, en-til-en coaching Bemærk: MEDBRING EGEN BULLWHIP, SINGLETAIL, SNAKEWHIP, SIGNALPISK.     English version: Bullwhip artist and writer. Four-time Guinness World Record holder, author of the bullwhip chapter in “Screw the Roses, Send Me the Thorns,” producer of “Bullwhip: Art of the Single Tail Whip” DVD, and author of “Let’s Get Cracking! The How-To Book of Bullwhip Skills.” Wrote the bullwhip chapter in “Screw the Roses, Send Me the Thorns.” Numerous past TV appearances include Playboy TV’s Night Calls, HBO’s Real Sex. Founder of Houston PEP (25+ years ago), former publisher of Boudoir Noir Magazine. As a whip expert, I am a professional performer and teacher– I play in mainstream venues (wild west shows, circuses) — as well as in dungeons and playrooms. Workshop 1: How the whip cracks, why the whip cracks, how to better learn quickly and safely, creating a good foundation to develop your own style, the nuts and bolts of whips Workshop 2: handling the whip, basic cracks, combining cracks, differences in whips, building on what you already know Workshop 3: The BDSM applications of skills learned in Sessions 1 & 2; playing with humans, creating the Circle of Energy, the nature of S&M Workshop 4: Master Class Scenario, one-on-one coaching Note: BRING YOUR OWN BULLWHIP, SINGLETAIL, SNAKEWHIP

Controlling the Dragon

Den spirituelle side af bullwhip-håndtering, udnyttelse af universets kraft, undgå Top Drop

Erfarings niveau for deltagere: Kunne de basale cracks.

Hvad skal du medbringe: Hvis du ikke har en partner til netop dette arrangement, kan du søge efter en på Kink Clubs facebook side.
Du bør medbringe din egen Singletail.

English Version

The spiritual side of bullwhip handling, harnessing the power of the universe, avoiding Top Drop

Requirements for participants: Controle the basic cracks.

What to bring: Your whip, if you have one.