Playing with resistance

Modstand er sjovt: I denne workshop arbejder jeg med en gruppe af bunde og switches for at udforske alle måder, du kan modstå under leg og måder, du kan forhandle om dette. Et centralt punkt her er, hvordan kommunikerer du samtykke, når du modstår, og hvordan kommunikerer du manglen på samtykke.

Modstand er nytteløs: I det matchede workshop arbejder jeg med Tops og switches for at finde alle de måder, bundene tror, de kan modstå, og finde taktikker til at arbejde rundt, over og med det inden for samtykke. Centrale punkter inkluderer at lade Tops vide og føle, at de også kan have grænser, hvordan de kan kommunikere dem og holde fast i dem. Og hvordan de kan sikre, at en modstandende bund stadig samtykker.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig.

Hvad skal du medbringe: Ingenting

English Version

resistance is fun: In this workshop I work with a group of bottoms and switches to find al the ways you can resist during play and the ways you can negotiate about this. key point in this is how do you communicate consent when resisting and how do you communicate lack thereof resistance is futile: the paired workshop where I work with Tops and switches to take all the ways the bottoms think they can resist and find tactics to work around, over and with it within consent. Key points are letting the Tops know and feel that they also may have limits, how they can communicate them and keep to them. And how they can make sure a resisting bottom is still consenting

Experience level of participants: No experience level necessary

What to bring: Nothing