Sinatra

Sinatra

Kink Club Underviser
Stoltz Sinatra er velkendt indenfor den svenske og internationale BDSM-scene igennem hans forpligtelse til at oplyse folk om det vidunderlige begreb fornøjelse, Domination og smerte. Han er grundlæggeren af webinitiativer som https://kinkypod.com https://desade.online og https://bdsminstitutet.se  

Stoltz Sinatra is well known within the Swedish and international BDSM—scene through his commitment to educate people about the wonderful concept of pleasure, Domination and pain.

He is the founder of web initiatives like https://kinkypod.com https://desade.online and https://bdsminstitutet.se

PRIMAL PLAY – HOW TO CREATE INTIMACY THROUGH EXPOSURE & INTENSITY

Der findes offentlige lege, der er fantastiske, men sandheden er, at mange af dem også er kedelige. Denne workshop er sat til at ændre det. Vi vil dekonstruere en leg og give dig nogle interessante perspektiver og værktøjer, som måske kan forbedre din offentlige eller private leg. Nogle af de ting, vi vil gennemgå, er:

  • Scenemekanik og hvordan man påvirker dem
  • Forbindelse
  • Scenesammenhæng
  • Sceneintensitet
  • Tag føringen & Udsættelse

Erfarings niveau for deltagere: Ingen.

Hvad skal du medbringe: Ingenting.

English Version

There are public scenes which are fantastic, but the truth is that a lot of them are boring as well. This workshop is set to change that. We will deconstruct a scene and give you some interesting perspectives and tools which might enhance your public or private scene. Some of the things that we’ll go through are:

  • Scene Mechanics and how to affect them
  • Connection
  • Scene Flow
  • Scene Intensity
  • Take the Lead & Exposure

Requirements for participants: None.

What to bring: Nothing.