Skyld og Skam

Hvordan kan man arbejde med følelserne skyld og skam på en konstruktiv og ikke mindst kinky måde? Hvordan kan det nogensinde blive positivt, at give sin bund opgaver, som man på forhånd ved, at han/hun ikke kan klare? Og hvordan kan ydmygelser og psykisk dominans inkorporeres i legen uden at bunden tabes på gulvet.

Alt det og meget mere forsøger Brian Laursen og My at sætte forkus på, når de i dette oplæg kommer og fortæller om deres tilgang til psykisk dominans.

Der vil undervejs være en del forskellige eksempler på psykisk dominans og opgaver, hvor der balanceres på grænsen. Undervejs vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig.

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

 

English Version

How can we work with the emotions of guilt and shame in a constructive and notably kinky way? How can it ever be positive to assign tasks to a bottom that they are known in advance to be unable to complete? And how can humiliations and psychological dominance be incorporated into play without leaving the bottom feeling dropped.

All this and much more is what Brian Laursen and My aim to focus on when they come to discuss their approach to psychological dominance in this presentation.

Throughout, there will be various examples of psychological dominance and tasks that balance on the edge. There will also be opportunities for attendees to ask in-depth questions.

Experience level of participants: No experience level necessary

What to bring: Nothing

Brian

Brian

Kink Club Underviser