Quick and dirty pick up play

Med hjælp fra en lille hæfte guider jeg deltagerne gennem mulige trin i forhandlinger. Til den korte leg fokuserer jeg på hurtige forhandlinger uden at glemme det væsentlige. Til den langsigtede fokuserer jeg mere på, hvordan en dynamik kan påvirke samtykke, hvilke redskaber du kan bruge til at begrænse dette, hvordan du kan gøre forhandlinger til en løbende proces, og hvordan du kan forhåndsforhandle en mulig afslutning af et forhold.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig.

Hvad skal du medbringe: Ingenting

English Version

With the help of a small booklet I take participants through possible steps of negotiations. For the pick up play I focus on quick negotiating without forgetting essentialsFor the long term one I focus more on how a dynamic can influence consent, what tools you can use to limit this, How you can make negotiations an ongoing thing and how you can pre negotiate a possible end of a relationship.

Experience level of participants: No experience level necessary

What to bring: Nothing