Bondage workshop billede til kink konvention

Basic Kinbaku

Fredag kl 20:00 til 21:30 i Stalden. 

I denne workshop introducerer vi den absolutte basisbinding i kinbaku – Gote eller Takate Kote, ofte bare kaldet TK, og hvis tiden tillader det laver vi et par øvelser hvor vi leger lidt med hvad bindingen kan. OBS Vi binder den til et niveau hvor det er forsvarligt at bruge den i semisuspension. Hvis du vil bruge den til fuld suspension kræver det ekstra undervisning!

Erfarings niveau for deltagere: Som rigger skal du kunne binde en manchet/single colum tie og lidt “rope handling”-erfaring. Deltag som par – hvis du deltager som single vil vi selvfølgelig prøve at danne par så godt som muligt. 

Hvad skal du medbringe: Medbring 3 reb af 7,5-8 m, 5-6 mm. Vi anbefaler jute eller hamp. Vi medbringer lidt ekstra reb hvis nogen mangler.

 

English Version

Saturday at 8:00PM til 9:30PM in the Stable

In this workshop we introduce the absolute basic binding in kinbaku – Gote or Takate Kote, often just called TK, and if time allows we do a few exercises where we play a little with what the binding can.
NOTE We tie it to a level where it is safe to use it in semi-suspension. If you want to use it for full suspension it requires extra tuition!

Requirements for participants: As a rigger, you need to be able to tie a cuff / single column tie and a little “rope handling” experience. Join as a couple – if you participate as a single, we will of course try to form a couple as well as possible.

What to bring:  Bring 3 ropes of 7.5-8 m, 5-6 mm. We recommend jute or hemp. We bring a little extra rope if anyone is missing.