BDSM & Hypnose  

lørdag kl 15:00 til 16:30 ca

Kombinationen af BDSM og Hypnose har vist sig rigtigt spændende og yderst anvendelig. Med en lille sætning foran en ordre, så bliver den til hans slavindes virkelighed.

Han glæder sig helt utroligt meget til at dele hans store fascination med os, og vise dig en lille del af de ting man kan gøre med hypnose i forbindelse med BDSM og kinks generelt. 

Han fortæller om hvordan erotisk hypnose fungerer, og hvad det kan anvendes til af nydelse, fantasier, orgasme-kontrol og dominans. Han vil også komme ind på de terapeutiske muligheder, der ligger i hypnose i forhold til seksualitet. Dernæst gives en opvisning og det vil være muligt for frivillige selv at opleve hvordan hypnose føles.

Alle spørgsmål er velkomne ved en efterfølgende Q&A.

Krav til deltagere: Ingen

Hvad skal man medbringe: Intet

 

English Version

Saturday 03:00PM to 04:30PM

The combination of BDSM and Hypnosis has proven to be really exciting and extremely useful. With a small sentence in front of an order, it becomes the reality of his slave.

He is very excited to share his great fascination with us and show you a little bit of the things you can do with hypnosis, in connection with BDSM and kinks in general.

Han tells about how erotic hypnosis works and what it can be used for; pleasure, fantasy, orgasm control and domination. He will also tell about the therapeutic possibilities that lie in hypnosis in relation to sexuality. Then a show is given and it will be possible for volunteers themselves to experience how hypnosis feels.

All questions are welcome at a subsequent Q & A.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing