The Sadistic Bondage Interview  

Reb kan være som et interview. Et dårligt interview er, når den ene part spørger for meget, og ikke venter på svar – eller hvor svarene bliver så lange, at intervieweren aldrig kan få lov at stille nye spørgsmål.
Det gode interview er, hvor der er harmoni imellem mængden og længden af spørgsmål og svar. Dette kan nonverbalt overføres til reb, hvor riggeren og modellen kan kommunikere sammen uden et ord i selv de mest pressede situationer.
Denne workshop omhandler ikke teknisk svære bindinger, men vi kommer til at arbejde med nogle ret smertefulde leg bindings, hvor der vil være fokus på det nonverbale interview, der foregår undervejs.
Disse bindinger er bissede, og kræver, at modellerne er klar til at få sved på panden.

Rikke medbringer sin faste undervisningsmodel, og tilsammen udgør de et af de mest erfarne undervisningspar i Jylland. Her er således en hel masse viden at hente både for riggere og modeller.

Erfaringsniveau for deltagere: Ingen erfaring er nødvendig.

Hvad skal du medbringe: Medbring gerne egne reb og en partner. Reb kan dog lånes. Såfremt du møder op uden partner, er der også mulighed for at kunne sammensætte par ud af de fremmødte, hvis du selv ønsker det, der er intet pres.

English Version

Rope can be like an interview. A bad interview is when one part asks too much and does not wait for answers – or where the answers become so long that the interviewer will never be able ask new questions.

The good interview has harmony between the amount and length of questions and answers. This can be nonverbally transferred to rope, where the rigger and the model may communicate together without a word in even the most pressured situations.

This workshop doesn’t require technically difficult bindings, but we will work with some rather painful leg bindings with focus on the nonverbal interview that takes place along the way.

These bindings are nasty and require the models to be ready to break a sweat.

 

Experience level for participants: No experience required.

What to bring: Please bring a partner. If you meet up without a partner, it’s also possible to put together couples out of the attendants, if you’re comfortable with this – no pressure towards anyone.

Rikke aka FoxyLock

Rikke aka FoxyLock

Kink Club Underviser

Rikke, bedre kendt som FoxyLock, og er i dag en af de bærende kræfter i Klub Nawa ved Århus, hvor hun til daglig underviser. Gennem workshops i Danmark, Tyskland, Sverige, Holland m.m. har hun siden 2014 dygtiggjort sig inden for japansk inspireret bondage også kaldet shibari eller kinbaku.

Rikke stiftede, gennem BDSM miljøet, kendskab til shibari, og startede ud som rebmodel. Efter ca. 1 år som model tog hun rebet i den anden hånd, og er i dag primært rigger. Shibari kombinerer for Rikke forførelse og overgivelse, samt repræsenterer den dybe connection og dynamik imellem model og rigger. Hendes start som model har givet hende en forståelse af begge roller, hvilket er med til at sikre, at både model og rigger for noget ud af at deltage i hendes undervisning.
Som rigger er hendes udgangspunkt altid i modellen – at få modellen til at måle sig set og smuk. Smuk kan komme til udtryk gennem seksualitet, sensualitet, smerte, nydelse, styrke, afmagt samt maskulint eller feminint.

Rikke har qua sin uddannelse en dybdegående viden, om hvad der skaber god undervisning og giver de bedst mulige betingelser for læring. Dette er medvirkende til, at hun formår at kombinere sin interesse for shibari med en faglighed, hvilket er med til at give hendes workshop-deltagere masser af inspiration og ny viden.

Fetlife profil: https://fetlife.com/users/2923198